Tạp chí Người Dân số 155, tháng 7-2003


Mục Lục

%%

%% Dân Nghĩ

%% Vấn đề hôm nay
BPT: Cùng nhau thảo luận về một vấn đề, cho đến khi cùng nhìn ra cái đúng cái sai là điều NgD luôn luôn mong đợi. ít lâu nay có đôi ba bài hoan nghênh, phản bác ý kiến của đôi ba thân hữu/tác giả. Ðó là điều chúng tôi thấy là tốt. Những bài dưới dây cũng cùng một chiều hướng. NgD hi vọng là sẽ có sự góp ý thêm của các thân hữu/độc giả.

%% Người Dân đồng ý với ông Phó Thường Dân (Trần Tuấn Sơn)
...Trong cuộc sống cứ tiếp tục diễn biến, chuyển động (dù ta có muốn hay không) thì ta hãy làm những gì trong tầm tay (hiện là trao đổi, góp ý, góp công, góp của, củng cố lập trường...).

%% Xin đừng hẹp hòi (Tran Tu)
...Chúng mình bỏ nước ra đi, cũng như biết bao nhiêu người khác, chịu tất cả mọi tủi nhục chỉ vì bọn Cộng-sản. Như vậy chúng là tội đồ của dân tộc ai cũng thù hận, và dĩ nhiên ai ca tụng công lao của chúng tức là Ðảng Cộng-sản hay công lao của tội đồ Hồ-Chí-Minh là chúng ta không đồng ý và phải tẩy chay.

%% Chuyện tượng đài (Bạch Ðinh)
...Ở cái xứ rất nhiều tự do, không sợ đói rách và rất dễ kiếm tiền này, chúng ta hãy cố lương thiện một tí. Hãy làm ăn đường hoàng một chút. Ðừng tiếp tục những mánh khoé bỉ ổi, dơ bẩn. Hãy tập làm người.

%% Dân Viết
%% Truyền thông sự thật: Nói dễ, Làm khó (Ðại Dương)
...Hô hào đạo đức truyền thông, tôn trọng sự thật là điều tương đối dễ.
Tuy nhiên, muốn đạt tới còn nhiều trở lực to lớn cần sự can đảm và thái độ cởi mở để vượt qua.

%% Vai trò của Thông Luận trong vở kịch "Phong trào chống tham nhũng..." từ trong nước (Lý Tuấn)
..."Là đồng đảng, đồng chí, đồng đội hay đồng... đạo với nhau mà dàn cảnh để phỏng vấn, bốc thơm nhau... xin thưa là hết... xẩy!!!"

%% Lo chạy co đầu gối! (Hoàng Thị Ngọ)
...Nhưng giới bằng cấp, chuyên gia thì có tiền mới sai được họ. Không có tiền, họ không làm. Nên, tối thiểu thì vấn đề nêu ra cũng đã 10 năm trời rồi (1994-2003), trong số thiên hạ đồn đãi có đến cả hàng 300.000 vị "vẻ vang dân Việt", không có lấy một chuyên viên tài cao học rộng nào gảy một móng tay.

%% Chủ thuyết dân tộc (bài 2) (Nguyên Thi)
...Ðây là chu kỳ toàn cầu hóa (globalism), cho nên chủ thuyết dân tộc rất cần thiết, nhằm bảo vệ một dân tộc trước bất cứ thứ quyền lực quốc tế nào, thường được dấy động do kẻ mạnh, muốn lợi dụng một thứ lý tưởng nào đó làm biện pháp công chính.

%% Lập trường chung (Nguyễn Ðình Hồng)
...Riêng với tôi, nếu tái diễn lại những "thể chế quốc gia", những "người Việt quốc gia" của hai cái đệ nhất đệ nhị cộng hòa, thì tôi chả ham hưởng ứng làm gì, chứ đừng nói đến đóng góp, đấu tranh, đành chọn nơi tạm dung làm quê hương cho rồi!!!

%% Sức mạnh chính trị (Nguyễn Ðình Thắng)
...Do đó, những ai còn thiết tha với quyền lợi của cộng đồng thì cần tự nhận lấy trách nhiệm góp phần tích luỹ vốn liếng chính trị cho chính cá nhân mình và cho cộng đồng nói chung qua những hình thức ghi danh cử tri, đi bầu, đóng tiền cho các quỹ tranh cử, tham gia các cuộc vận động tranh cử, thường xuyên tiếp xúc với các giới chức chính quyền, hưởng ứng các nỗ lực vận động hành lang, và tham gia các sinh hoạt đa dạng trong đời sống chính trị chủ lưu của Hoa Kỳ.

%% Mặt nạ từ thiện (Nhàn S.F.)
...Ðây là những tổ chức thiện nguyện có tầm vóc quốc tế được CSVN và phản chiến Mỹ yểm trợ hết mình. Số tiền khổng lồ mà chúng thu vào liệu có giúp được cho người nghèo khổ, những trẻ em nạn nhân chiến tranh (như lời cô Kim Phúc nói) hay không?

%% Từ dầu khí đến vũ khí (tiếp theo) (Nguyễn Trần Ai)
...Vũ khí tràn lan (arm proliferation) tác hại cả thế giới. Ngay trong nội địa, HK cũng không tránh khỏi tai họa. Hiện nay 200 triệu khẩu súng tối tân, đa số bán tự động, đang trong tay người dân Mỹ, hàng năm gây tai họa cho 600,000 nạn nhân và chết chóc cho 30,000 người. Ai cũng biết thế nhưng Hiệp Hội Quốc Gia Súng Trường (National Rifle Association) thế lực lắm, khó có ai dám đưa ra biện pháp nào khả dĩ cản trở việc làm giàu của các lái súng.

%% Nhân vật chí (tiếp theo) (Phạm Tưởng sưu tập)
...Thành ra có thể nói cái công rất lớn của bà đối với nền đệ nhất cộng hòa cũng như Ngô gia lại cũng chính là cái họa khiến chúng sụp đổ tan nát một cách thê thảm!!!

%% không tội cũng tù (Tu Huyền & Hướng Tâm)
...Bây giờ tôi hãy còn mang cái sẹo sau lưng như là một chứng chỉ công nhận sự hiệu nghiệm của khaphumicine.

%% Dân Làm & Nên Biết

%% Hồ Chí Minh và đệ tử
hay Việt Cộng: người thật, việc thật
(Việt Thường)
...Vạn sự giai do... tiền định, kém tiền là thua, đừng hòng căn cứ vào tấm lòng mà làm nên chuyện gì.

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc