thơ cay


Hỏi ÐẢNG
Tha Hương

(Nhờ nãnh sự Mò Mông.chuyển đến nhà đảng giùm bác Tha Hương) (Tin VOA: ngày 21/4/2003 Hai Thông Tấn Xã AP và AFP loan tin nhà chức trách Indonesia đã cung cấp cho 42 thuyền nhân Việt Nam trong đó có 13 phụ nữ và 10 trẻ em lương thực, xăng dầu và thuốc men, đồng thời cho phép những thuyền nhân này tiếp tục đi tới Australia theo ý nguyện. Tha Hương thấy loạ và thắc mắc, muốn hỏi đảng là vì sao sau hai mươi tám năm cướp nước, nguỵ quyền CSVN đã " tốt đẹp" nào mà người dân vẫn còn có kẻ chán đảng, liều mạng ra đi tìm tự do ở xứ người như vậỵ)

Chiện chi chiện lạ dzậy cà ?
Hoà bình, dân phải tìm ra nước ngoài ?
Tưởng hăm tám năm dài phỏng..... (à quên) "giải phóng"
Ðảng cho dân cuộc sống ấm no
Cho dân hạnh phúc, tự do
Nhân quyền, dân chủ như hồ vẫn rao
Nếu đúng thế, cớ sao dân phải
Bỏ đảng ta, chèo lái trốn đi ???
Trùng dương không ngại hiểm nguy
Tù kia không sợ đày đi mút mùa !
Có phải tại đảng lừa , đảng mị
Cướp của dân hàng tỉ đô la
Cướp vườn, cướp đất, cướp nhà
Nên dân bỏ đảng, chạy ra nước ngoài ???
Hay tại đảng là loài gian tặc
Xã hội đen ở khắp ba miền
Luân thường đạo lý đảo điên
Người dân chất phác, nhu hiền phải đi???
Chuyện là thế, lấy gì đảng đậy
Cho năm châu không thấy đảng tồi???
Bởi dân thèm sống kiếp người
Cho nên dân mới phải rời quê hương!
Ðảng ơi, sao đảng bất lương
Làm cho dân chán cái phường hồ ly
Người dân bỏ đảng mà đi
Bởi vì đảng điếm ra gì phải không ??

======================

Và... Ông Ông Tướng "CHỜ"
Thiết bảng

Danh phận ông sao đến nỗi nầy?!!!
Trở cờ đón gió có gì hay?!
Làm trò nhào lộn, thân lem luốc,
Giở ngón luồn trôn, mặt dạn dày.
Việt cộng khinh khi tên hám ngọt,
Ðồng bào rẻ rúng đứa lưa cay!
Già đời còn giở trò hèn hạ
Bia miệng truyền lưu mãi tháng ngày!


%% Trở lại mục lục