thối quá trời !!!

Tha Hương

Nói chơi hay nói thiệt cà ???
Bỏ tiền giúp hải ngoại ta ??? THốI MồM !!!
Nhờ hải ngoại tiền tuôn về nước
Thì đảng bay mới được dài ngôi
Thôi đừng lừa mị bin ơi
Tiền kia, đảng điếm thuê người bưng bô
Ðể có đứa cùng hồ, gian ác
Tung hoả mù, quậy nát đồng hương
Giao lưu, dẫn lối, mở đường
Cho bay, một lũ bất lương đấy mà
Ðảng mà biết thương nhà thương nước
Thì dân đâu phải bước ra đi
Bây giờ đảng nói cái chi
Nghe sao ngọt lịm giống y mẹ mìn!
Ðảng cứ nghĩ sai bin nói láo
Là không ai thấy xạo, thấy điêu
Này, nhìn gậy thọc từng chiêu
Nửa trưa chống cộng, xế chiều chống dân
Còn buổi tối đảng mần nhân đạo
Ði ăn mày nuôi cáo trong lăng
Tay xin, miệng chửi hung hăng
Thấy mà muốn vả gẫy răng, vỡ mồm!
Tiền đảng đấy, tiền chôm, tiền chỉa
Tiền cướp ngày, bất nghĩa, bất nhân
Giúp ư ??? hải ngoại đâu cần
Nói chi lạ rứa, vô thần ??? thối hoăng !!!
Nếu đảng tốt, muốn rằng dân nước
Ðược giàu sang sung sướng, ấm no
Hãy đem tiền ấy mà lo
áo cơm, trường học, giúp cho dân nhà
Dân trong nước đang là cùng khổ
Trẻ bụi đời không chỗ nương thân
Cán binh tàn phế tay chân
Người cùi, già lão, rất cần thuốc men
Số tiền ấy nếu đem giúp họ
Thì người dân khốn khó được nhờ
Việc nhà sao đảng tỉnh bơ
Mà tung tiền "GIÚP" ngoài bờ đại dương ???
Thì ra bọn trung ương nhà đảng
Ký sinh trùng, giảo hoạt, bất lương
Miệng thì nói thưởng nói thương
Tay thì lóc thịt, nạo xương dân lành
Cộng là thế, lưu manh hết biết
Ðem miếng mồi "siêu việt" tung ra
Lừa người tim óc mù loà
Mê tiền, phản nước, phản nhà, thế thôi !
Với chiến dịch đười ươi nằm vũng
Ðảng mong rằng chọc thủng đấu tranh
Mờ đi Quốc cộng lằn ranh
Ðể may đảng chẳng tan tành sớm hơn
Nhưng mồm đảng nói đường nhân nghĩa
Che ý đồ độc địa thâm sâu
Ta nào cần đảng giúp đâu
Thấy hồ, cong cả phao câu, chạy liền !
Thì đảng cứ. dùng tiền mua chuộc
Bọn trở cờ bán nước cầu vinh
Nhưng rồi cái đảng ba đình
Sẽ tan và nổi lềnh bềnh... đảng ơi !!!
Hèn chi đảng thối quá trời !

%% Trở lại mục lục