Xin đồng ý

Trần Văn Nguyên

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Tô Sử trên báo NgD trong việc đóng góp vào quỹ dùng cho việc dịch ra Anh ngữ cuốn sách Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam, xin được gửi kèm theo đây chi phiếu.

Không có khả năng viết cũng như ít có thì giờ rảnh rỗi để đọc sách, nên báo chí, TV, và tin tức trên internet là nguồn cung cấp thức ăn tinh thần cho tôi, mà báo NgD là tờ báo tôi yêu thích nhất.

Trong liên tiếp nhiều số báo gần đây, ông Tô Sử, với lối viết và lời văn thành khẩn, kêu gọi sự góp công hoặc của trong việc đánh bại huyền thoại về các tên đầu não cộng sản Việt Nam trong đầu óc người ngoại quốc, nhứt là ngưới Mỹ, bằng cách dịch cuốn sách "Con Yêu Râu Xanh" ra Anh ngữ, đã thuyết phục tôi rất nhiều.

Với bài viết "Ðọc Việt Sử Khảo Luận" trong số báo 146, ông Tô Sử đã chứng tỏ cho thấy quả có nhiều kiến thức, thành thật và đáng tin cậy trong việc hướng dẫn việc dịch sách. Thêm nữa, trong cùng số báo trên, ý kiến của ông Phạm Tưởng trong việc dịch sách quả là rất sát thực tế.

Phần đông người Mỹ đứng đắn rất là hời hợt. Họ chỉ làm những gì xét ra thấy có lợi cho họ. Muốn họ bỏ thời giờ ra để đọc một cuốn sách mà họ không cảm thấy ảnh hưởng gì đến đời sống hoặc túi tiền của họ, thì rất là khó. Trước đây, tôi có tặng hai người bạn Mỹ mỗi người một quyển Behind The Bamboo Hedges. Sau một thời gian, tôi hỏi họ ý kiến về quyển sách, họ trả lời một cách lơ là, chứng tỏ là họ đã không đọc quyển sách!

Xin được cảm ơn báo NgD, cảm ơn ông Tô Sử và tất cả những người có lòng đã bỏ công sức ra đóng góp những bài viết rất có nhiều giá trị.

Tôi đã lùng mua cuốn "Sự tích con yêu râu xanh ở Việt Nam" của ông Việt Thường, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cũng đọc kỹ lại bài (trích) của ông Tô Sử mà NgD đã tiếp tục đăng tải cả ba bài trong "Rửa mặt". Xin gửi quí BPT chi phiếu số 3140 để góp phần dịch và in sách của ông Việt Thường ra tiếng Anh. Bản dịch ra tiếng Pháp, đề nghị quí vị liên lạc bạn hữu bên Âu Châu làm, thuận tiện hơn.

Chuyện dịch sách trên ra Anh, Pháp ngữ là chuyện nên làm, không những để người ngoại quốc đọc và hiểu rõ về Ðảng CSVN, về cáo già Hồ quỉ quyệt, mà để ngay cho con cháu chúng ta ở thế hệ trẻ dưới 30 tuổi tại hải ngoại đã bắt đầu quên tiếng Việt có thêm tài liệu đọc và nhớ đến quê hương bị giặc cộng làm đổ nát điêu tàn gần sáu chục năm qua, đang cần tái thiết, phát triển gấp.

Vì kính trọng ý kiến, tâm trạng của ông Việt Thường, cựu cán bộ cộng sản, đã hăng say viết rõ sự thật và nhấn mạnh các sự kiện đểu cáng của bè lũ Vẹm, của cáo già Hồ gần như trên mỗi trang, có các đoạn in chữ đậm, thêm gạch đít, tôi cám ơn tác giả và không đề nghị chuyện sắp xếp lại các đoạn, chương, mục. Nhưng đối với độc giả ngoại quốc, ngay với con cháu kiều bào VN quen lối hành văn đầu thế kỷ 21, chúng tôi đề nghị BPT, sau khi dịch nguyên văn rồi, nên thảo luận lại, và sắp xếp từng đoạn với tác giả, trước khi cho in ấn và phổ biến sách dịch.

Nhằm mục đích phổ biến một tác phẩm quí báu, nên tránh gây phản ứng chống đối tự nhiên từ các đầu óc thiên cộng. Hành văn trong sáng, trung thực, sắp đặt các đoạn, chương, mục theo thời gian lịch sử sẽ nâng cao phẩm chất cuốn sách và giúp độc giả hiểu biết rõ các diễn biến thuộc loại thâm cung bí sử cộng sản ở trong nước gần 60 năm qua.

Ông Việt Thường đã gọi đích danh các đàn em của cái già Hồ là bọn Việt gian, ngụy quân, ngụy quyền. Trong đoạn cuối cũng đã nêu rõ tài sản hàng trăm, hàng ngàn triệu Mỹ kim hiện ở trong tay mỗi ủy viên chính trị trung ương, lũ tiểu quỉ.

Ðề nghị nên dịch kèm bài giới thiệu của ông Lý Tuấn, ông Nguyễn Quang Tiến và bài viết của ông Tô Sử vào phụ bản.


%% Trở lại mục lục