thư tín


Huỳnh Thị Nữ gửi quí vị BPTNgD:

Trong bài cà kê dê ngỗng của tôi, quí vị sửa gì mà ác ôn quá:
Trang 20, cột 2, dòng 22, tôi viết "bớt cảnh treo đầu dê bán thịt chó" là muốn nói giảm đi cái cảnh bịp bợm, quí vị sửa thành "bối cảnh treo đầu dê bán thịt chó" thì khó mà hiểu là nói cái gì.
Rồi dòng 31, tôi viết: "Giao lưu hai chiều hay một chiều là việc của quí vị chứ. Bên này tự do, họ cho ra vô thông thả, thì chúng tôi tổ chức. Bên nhà cấm đoán, mà quí vị không giám về, thì là vấn đề của quí vị", ý là nói gọn trong chuyện các vị làm văn hóa, nghệ thuật mà thôi. BPTNgD đổi chữ "quí vị" của tôi thành "Việt Kiều", thì oan cho tôi quá. Tôi đâu giám đụng tới Việt Kiều, là chuyện lớn, khúc ruột thân thương ngàn dặm. Vả lại, Việt Kiều đâu có sợ... "thằng Việt Cộng" nào mà không giám về. Hàng năm cả hàng 300,000 Việt Kiều về "thăm quê hương", viện trợ "nhà nước cả hàng 3 tỉ đô la, ai mà không biết, thì tôi cũng phải biết chứ.
Lại thêm trang 21, cột 2, dòng 4 bỗng nhiên có đoạn: "Nhân tiện cũng xin nhắn học giả Nguyễn Ngọc Bích là làm ơn nghiên cứu cho một chút: Phạm Duy Tốn viết ba tập Tiếu Lâm Quảng Ký, do nhà Quảng Thịnh xuất bản, lấy bút hiệu là Thọ An, không phải Thọ Khang đâu, ông học giả ơi", thì nó chẳng ra sao cả. Thực ra nó phải ở dòng 35, là đoạn nói về chuyện tưởng niệm Hồ Hữu Tường, Phạm Duy Tốn cơ.
Xin kính chào quí vị.

NgD xin cáo lỗi với tác giả và độc giả, cùng thay làm lời đính chính.

Nguyễn Khắc Châu, San Diego CA:

Tôi gửi money order tiền báo đồng thời xin thông báo đến quí báo về việc thay đổi căn hộ của gia đình chúng tôi. Trước kia là căn hộ số 14, đến nay là căn hộ số 11. Phần địa chỉ không thay đổi. Tôi mới nhận được NgD số 158 trong tháng 10 nhưng chưa nhận được NgD số 157 tháng 9. Cầu chúc BPT quí báo được trường tồn và sống mạnh cùng NgD Việt Nam tự do.

Quí hữu đổi "căn hộ", thế hẳn đã trình "công an khu vực" nơi đi và nơi đến. Nay lại "trình" cả công an văn hóa Người Dân, thì hẳn là số 157 nhất định phải tới nơi chứ bộ!

Nguyen Thuy, Okhlahoma City OK:

Tôi đến Mỹ quá trễ (diện HO) nên phải cố gắng kẹp thẻ đủ 10 năm mới được nghỉ hưu với tuổi đời gần 70. Tuy nhiên tinh thần vẫn còn đủ sáng suốt để biết việc gì cần phải làm và việc gì cần nên tránh.
Nhân đọc NgD số 158, hưởng ứng lời kêu gọi của ông Phạm Tưởng, tôi xin gửi 61 dollars để mua 8 cuốn sách sau đây:
Dĩ Vãng
Lũy Tre Xưa
Ðời Vào Thu
Mùa Thu Cuối Lối
Ăn ốc Nói Mò
Nghĩ Quẩn Viết Quanh
Cộng Sản Ðang Lừng Lững Trở Lại
và Dân, Nghĩ, Việt, Ðọc, Nói.
Xin gửi về địa chỉ của tôi ghi nơi bì thư.
Chân thành cám ơn BPT. Chúc mọi sự may lành đến với quí vị và phu nhân.

Chúng cháu thấy già trẻ gì cũng chẳng cần tinh thần sáng suốt. Cứ "bả" dạy sao, mình nghe vậy, là sáng suốt nhất. Khỏi băn khoăn, thắc mắc cho mất công... bả. Sự yểm trợ của Bác vô cùng quí báu. Nếu Bác đọc xong lại viết cho một bài về mấy cuốn đó, hay dở ra sao, thì công đức vô lượng. Có thế, chúng cháu mới biết công việc mình ra sao để mà cải tiến chứ.

Nhắn tin

Xin quý Ban Phụ Trách đăng giúp vào mục nhắn tin: Ông Lê Hùng
Rue Vanderkindere 189
1180 Bruxelles Belgium
Muốn liên lạc với Ông Lê Viết Mười, độc giả NgD ở Honolulu.


%% Trở lại mục lục