(Xin vui lòng đợi độ 2-5 phút, sau khi nhấn, để số báo đã chọn hiện lên qua dạng PDF)
NGUOI DAN MAGAZINE LOGO
%% Thư ngỏ trên các số 1 và 2 (Tháng 1 và tháng 2, Năm 1990)
%% Thể lệ chung... Giá báo... Liên lạc
%% Muốn nhận 3 số Báo Biếu, xin Độc giả điền vào phiếu Nhận Báo Biếu và gửi về Tạp Chí Người Dân
%% KÍNH CHIẾU YÊU (Nhận định tổng quát về các chủ trương rằng Việt Nam đã có mầm mống dân chủ, có Cộng Sản phản tỉnh, cũng như hô hào tình tự về nguồn, xóa bỏ hận thù, giao lưu văn hóa, vv.. để về đóng góp xây dựng quê hương, và đả kích các chủ trương chống cộng lạc hậu-xơ cứng-cực đoan)
%% Địa chỉ liên lạc khi vận động địa phương mình công nhận Quốc Kỳ Việt Nam (72 thành phố, 3 quận và 7 tiểu bang đã công nhận Quốc Kỳ VNCH)
%% "Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc": Sưu Tập các Nghị Luận Chống và Thuận (Hiện có 10 bài)
%% Sưu Tập Nghị Luận của Đại Dương (Hiện có 25 Nghị Luận )
%% Sưu Tập Nghị Luận "NGHĨ GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VIỆT HẢI NGOẠI" của NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
(Hiện có10 Nghị Luận)

%% Sưu Tập Biếm Họa của Họa Sĩ Gúc (Hiện có 26 Biếm Họa)
%% Sưu Tập Biếm Thi của Thi Sĩ Tha Hương (Hiện có 17 Biếm Thi)
%% Sưu Tập Thơ Dân Tộc của Thi Sĩ Ngô Minh Hằng (Hiện có 0 Bài)
%% "Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và cuộc đấu tranh Quốc-Cộng": Sưu Tập các bài viết (Hiện có 1 bài)
%% Cơ sở Sống Mới - Lê Vân tổng phát hành
%% Sách do Người Dân xuất bản

%% Thư từ/liên lạc: NGUOIDAN@ix.netcom.com ; hay P. O. Box 2674 - Costa Mesa, CA 92628, USA. Xin gửi bài bằng Email, floppy disk, và cho biết đã dùng loại font tiếng Việt cùng loại program nào: Unicode, VIQR/VPS, VISCII, hay VNLabs , vv.. Xin đọc Thư ngỏ trên các số 1 và 2 (Tháng 1 và tháng 2, Năm 1990) để biết chủ trương của Tạp Chí Người Dân.
%% Website của Tạp Chí Người Dân thích hợp với Unicode và Adobe PDF reader.
%% New Website: http://www.nguoidan.net