%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

Sưu Tập Nghị Luận của Đại Dương

(Hiện có 25 bài)

%% BẠCH THƯ TRẮNG TRÊN GIẤY MÀ ĐEN TRONG CUỘC SỐNG (Phân tích Bạch thư “Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam” cho thấy vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại CHXHCN Việt Nam phát xuất từ chủ trương coi thường con người và Đảng cộng sản gặm dần quyền con người Việt Nam qua chiều dài thống trị từ Liên hiệp Quốc Cộng năm 1946. 11-7-05- PDF)
%% SUY NGHĨ VỀ VÀI LỘ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM (Dân chủ hóa Việt Nam phải phục vụ quyền lợi của quảng đại quần chúng nên tính chất đại diện không thể gói gọn trong một thiểu số trí thức như ông Hoàng Minh Chính nói. 11-7-05-PDF)
%% NHỮNG KẺ ĐÁNH MẤT LƯƠNG TRI (Người có lương tri không bao giờ lầm lẫn lòng thù ghét điều ác của chủ nghĩa/chế độ cộng sản với hành động trả thù và cũng không biến hận thù do chế độ chính trị CS tạo ra thành hận thù dân tộc. 01-24-05- PDF)
%% KHÁC BIỆT GIỮA PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH CHO NHÂN QUYỀN VÀ ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ (Vì sao người Việt quốc nội và hải ngoại lạc hướng trong hỏa mù đấu tranh dân chủ và đấu tranh nhân quyền. 01-28-04- PDF)
%% CHIẾC VÒNG KIM CÔ ĐỐI VỚI VĂN HÓA VIỆT (Tại sao CSVN lại cần quản lý chặt chẽ nền văn hóa dân tộc: Chủ nghĩa Marx-Lenine mang bản chất bất-dung-thứ, bất-khả-tương-nhượng trong tư tưởng và hành động. Không 1 hệ thống tư tưởng nào được công khai phổ biến & tồn tại. 07-05-04-PDF)
%% “QUI CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ” chính là mô hình công an trị hiện đại (Mục đích của “Qui chế dân chủ cơ sở” là bố trí đảng viên trong mọi lĩnh vực xã hội để lãnh đạo và kiểm soát mọi hoạt động của người dân Việt, trái ngược với điều CSVN đỉnh cao trí tuệ vẫn tự hào "nền dân chủ XHCN là nền dân chủ rộng rãi nhất, ưu việt nhất trong lịch sử." 10-26-04- PDF)
%% NHÀ NƯỚC VUNG TAY QUÁ TRÁN, CÁN BỘ ĐÁNH BÙN SANG AO (Bài học vụ án kinh tế Lã Thị Kim Oanh: Trong mọi vụ án tham nhũng và hối mại quyền thế được đưa ra ánh sáng đều có cấu kết rõ ràng giữa ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp theo chỉ định của lãnh đạo chính trị để phục vụ chiến lược của Đảng CSVN và lợi nhuận của đảng viên. 03-23-04 -PDF)
%% DỰ ÁN DUNG QUẤT: TIỀN MẤT TẬT MANG (Bài học Dung Quất cho những ai muốn đóng góp và xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Vì sao guồng máy kinh tế vẫn điều hành bởi đội ngũ cán bộ tham nhũng, thiếu-khả-năng mà chính tập quyền lãnh đạo CSVN nói đến rất nhiều lần từ mấy chục năm qua? 12-12-04- PDF)
%% BAO GIỜ MỚT DỨT DI CĂN CỘNG SẢN? (Để thoát khỏi di căn mác xít, người dân các nước cộng-sản và cựu-cộng-sản phải biết rõ tai hại cụ thể của chủ nghĩa cộng sản đối với đất nước và dân tộc - 11-21-04 -PDF)
%% VAI TRÒ TRUNG QUỐC TRONG CUỘC CHIẾN ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (Bao giờ lịch sử có câu trả lời về vai trò Trung Quốc? 03-31-04- PDF)
%% CƯỜNG HÀO TOA RẬP TẠI VIỆT NAM (Không phải "dân chúng" mà là Đảng/Đảng viên lấn chiếm phi trường, quốc lộ, đê điều, bất chấp luật pháp mà chẳng có ai bị tài phán, trong chính sách bòn rút công quỹ, chiếm dụng tài sản quốc gia để hữu-sản-hóa Đảng & đảng viên trong thời đại kinh tế thị trường. 03-03-04- PDF)
%% HÀ NỘI NÓI MINH BẠCH, LÀM MỜ ÁM (Về chủ trương, để trục lợi cho tổ chức và cán bộ, rõ ràng đảng CSVN không muốn hoạt động minh bạch. Về cơ cấu, nhằm bảo đảm tính mờ ám trong sinh hoạt xã hội, đảng duy trì nguyên vẹn cơ quan và luật lệ, bất chấp đòi hỏi của quốc dân. 11-28-04 -PDF)
%% Nhà Nước và Doanh Nghiệp xà nẹo trong cơ chế (Đại Dương, 10-09-04- PDF)
%% Nền hành chính của Quan Cách Mạng (Đại Dương, 10-9-04- PDF)
%% SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM (Đại Dương, 12-22-04- PDF)
%% VIỆT NAM CÓ THỰC TÂM CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG? (Nếu đảng CSVN không đổi tư duy, Việt Nam mãi mãi tụt hậu và hầu hết tài sản đất nước lọt vào tay tối thiểu số quyền lực)(Đại Dương, 12-12-04- PDF)
%% LÝ LUẬN ĐẦY MÂU THUẪN VÀ THÔ THIỂN (Về Cuộc Hội thảo 2-04 của các lý luận gia mác xít Cộng Sản Việt Nam & Trung Quốc. 2-25-04- PDF)
%% BÀI HỌC NGUYỄN CAO KỲ (Kỳ tuyên bố: Chính quyền độc đảng mạnh tạo ổn định và kỷ luật cần thiết để Việt Nam thoát cảnh đói nghèo! 2-05-04- PDF)
%% Tại sao các giải pháp "Hòa giải Hòa hợp Dân tộc" lại thất bại? (Đại Dương, 07-21-04- PDF)
%% Lê Xuân Khoa với HÒA GIẢI DÂN TỘC (Đại Dương, 06-14-04- PDF)
%% Đọc "NẾU ĐI HẾT BIỂN" (Đại Dương, 10-05-04- PDF)