%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

Sưu Tập Biếm Họa của Họa Sĩ Gúc

(Hiện có 25 Biếm Họa)

%% TRANH LỘNG KIẾNG: TƯỚNG RÂU KẼM KỲ CƯỠI TÀU BAY GIẤY HIỆP THƯƠNG VỚI CỘNG SẢN (11-2002)
%% THUỞ NAY CHUỘT LẠI KHÓC MÈO: TRANH DÂN GIAN TÂN THỜI VỀ NGƯỜI TỊ NẠN KHÓC THƯƠNG TRẦN ĐỘ (12-2003)
%% CỚ SAO TRẦN ĐỘ ĂN NĂN MÀ CHẲNG SIÊU THOÁT? (09-2002)
%% ĐẠI NHẠC SĨ PHẠM DUY: MƯỜI NGÀN LỜI CA HAY MƯỜI NGÀN ĐỔNG? (01-2004)
%% VŨ THƯ HIÊN (CON CỦA THƯ KÝ RIÊNG CỦA HỒ CHÍ MINH) ĐĂNG ĐÀN DẬY NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG SẢN LÀM BÁO (05-2003)
%% THIỀN SƯ NHẤT HẠNH DẬY DÂN MẼO THA THỨ TỘI ÁC 9/11 NHƯNG VẪN HÀI TỘI MỸ BỎ BOM "300,000" DÂN BẾN TRE (08-2002)
%% MẼO ĐI RỒI MẼO LẠI VỀ: BILL CLINTON VIẾNG THĂM VIỆT NAM (11-2000)
%% ĐÔI MẮT LỒI SƠN TÂY, HÍ HỬNG VỀ GIAO H.... (Xin Độc Giả tùy tiện điền vào các chỗ trống - 02-2004)
%% TƯỚNG RÂU KẼM KỲ TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG THĂM TÂN CHÍ LINH (01-2004)
%% WILLIAM JOINER CENTER NỖ LỰC TÁI ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI TỊ NẠN CHỈ LÀ VIỆT LANG THANG (VIETNAMESE DIASPORA) (12-2000)
%% THỰC CHẤT HIỆP THƯƠNG GIỮA MỸ VÀ CỘNG SẢN VIỆT NAM (09-2001)
%% THỰC CHẤT HIỆP THƯƠNG MỸ-CSVN - II (06-2001)
%% THỰC CHẤT HIỆP THƯƠNG MỸ-CSVN - III (07-2000)
%% THỰC CHẤT HIỆP THƯƠNG MỸ-CSVN - IV (03-2001)
%% ĐIỆU RU TIẾNG ĐÀN CỦA ĐẶC CÔNG VĂN HÓA TẠI LITTLE SAIGON (03-2004)
%% THỬ PHÁC HỌA CHÂN DUNG MỘT ĐẶC CÔNG VĂN HÓA (06-2000)
%% THUYỀN NHÂN TỊ NẠN TUNG TĂNG VỀ QUÊ ĂN TẾT (02-2001)
%% PHẠM VĂN TRÀ OK SALEM DONALD RUMSFELD (11-2003)
%% GÁNH NẶNG OẰN VAI NGƯỜI DÂN VIỆT (11-1999)
%% 50 NGƯỜI CON LÊN NÚI, 50 NGƯỜI CON XUỐNG BIỂN...VƯỢT BIÊN MẤT TIÊU (04-2004)
%% GIANG SAN MỘT GÁNH GIỮA ĐÀNG TRÊN VAI ĐẠI SỨ PETERSON (04-2001)%% TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM - I (02-2001)
%% TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM - II (12-2000)
%% DU LỊCH VIỆT NAM (10-2003)
%% TRẦN TRƯỜNG KIỆN THÀNH PHỐ GARDEN GROVE, CALIFORNIA (06-2004)
%%
%%