%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

MẼO ĐI RỒI MẼO LẠI VỀ: BILL CLINTON VIẾNG THĂM VIỆT NAM