%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

ĐÔI MẮT LỒI SƠN TÂY, HÍ HỬNG VỀ GIAO H...
(Xin Độc Giả tùy tiện điền vào các chỗ trống....)