%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

Sưu Tập Nghị Luận "NGHĨ GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI"
của NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

(Hiện có 6 bài)

%% THÀNH QUẢ THAY VÌ THÀNH TÍCH (Người dân phải đóng vai trò giám khảo, phải phân biệt được thành quả với thành tích, đòi hỏi những người tự nhận vai trò lãnh đạo phải tuyên bố mục đích rõ ràng, mục tiêu cụ thể và đo lường được, và phải chứng minh thành quả khi hoàn tất công việc. 02-23-1998-PDF)

%% LÀM VIỆC ĐỦ THAY VÌ CHỈ LÀM VIỆC CẦN (Tình trạng "đánh gió," "chạy theo đuôi hậu quả,” và "đầu voi đuôi chuột" trong cộng đồng Việt hải ngoại là do chúng ta chỉ chăm chú vào việc cho là cần, thay vì làm việc đủ. Đối với những ai tự nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng, Người dân bình thường cần nhìn vào thành quả, đối chiếu việc làm với vấn đề cần giải quyết và đối chiếu thực lực với ý nguyện. 05-30-1998-PDF)

%% LÀM ÐƯỢC VIỆC THAY VÌ CHỈ LÀM HẾT SỨC (Người dân cần mạnh dạn đòi hỏi, đặt vấn đề, nói thẳng với những ai tự nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng rằng làm hết sức không đủ, mà quý vị phải làm cho được việc, chứng minh khả năng giải quyết được vấn đề, và trưng dẫn được thành quả. 02-20-99-PDF)

%% THẾ NÀO LÀ ÐOÀN KẾT? (Thay vì tiếp tục kêu gọi đoàn kết cộng đồng Việt hải ngoại, Người dân thường cần khởi công xây dựng từng bước một những nguyên tắc căn bản hết sức cần thiết về đạo đức và cung cách hành xử, đối đãi với nhau để cộng đồng Việt có thể trưởng thành và thăng tiến. 08-03-1997-PDF)
%%DÙNG SỞ TRƯỜNG THAY VÌ SỞ ÐOẢN (Lẫn lộn giữa sở trường của cá nhân với sở trường của tập thể, nên khi chọn việc, người Việt có khuynh hướng chọn việc nào dễ, tiện, trong tầm tay, quen thuộc, và ít rủi ro cho mình, thay vì nghĩ đến việc khai thác và phát huy sở trường của tập thể. 07-22-1998-PDF)
%%VĨ MÔ và VI MÔ (Với tâm lý chọn việc tiện, dễ , và ít rủi ro cho chính mình, những thành phần lãnh đạo đã vô tình lèo lái tuyệt đại đa số quần chúng vào nếp suy nghĩ và lề lối sinh hoạt thuần vi mô và tránh những công việc vĩ mô. Khiếm khuyết của một số cá nhân dần dà trở thành tập quán và cách nhìn của cả tập thể.24 tháng 8, 1998 -PDF)