%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

Địa chỉ liên lạc khi muốn vận động địa phương mình công nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa


Lời Giới Thiệu: Kể từ tháng 2, 2003 tới nay, đã có 72 thành phố (thuộc 22 tiểu bang) , 3 quận và 7 tiểu bang công bố Nghị Quyết công nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, và 3 Nghị Quyết tương tự từ Đảng Cộng Hòa. Xin vào Web page dưới đây để biết thêm nhiều chi tiết về danh sách và địa chỉ, điện thoại của các thành phố, quận hạt và tiểu bang đã thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam cũng như một số tài liệu về việc công nhận Quốc Kỳ Việt Nam:
http://www.vpac-usa.org/flag/flag_index.htm

From February 2003 to now, there are 7 States, 3 Counties and 72 Cities in 22 States have passed Resolutions recognizing Vietnamese Heritage & Freedom Flag and there are 3 similar Resolutions by Republican Committees. A list of Cities and States, with addresses and telephones, which have passed Resolutions and Proclamations recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag and more information can be found at this Web page: http://www.vpac-usa.org/flag/flag_index.htm
%% Trận Chiến Dựng Lại Cờ Vàng ("Dựng Lại Cờ Vàng" là 1 trong những trận chiến quan trọng hiện nay tại hải ngoại -Phạm Bá Hoa tổng hợp-11-07-04-PDF-270kB)

%% Tôi yêu lắm LÁ CỜ VÀNG (Thơ của Ngô Minh Hằng -Dạng PDF 70kB)

%% Virginia House votes to replace the communist banner of the reunified nation at state functions. (David Lamb, Los Angeles Times, 02-9-03-Dạng PDF 50kB)

%% California State Senate ACR 220 declared "Black April" month (04-29-2004-Dạng PDF 50kB)

%% Louisiana State Act 1277 Recognizes the flag of the former Republic of Vietnam as the official flag (signed 06-21-03) (Dạng PDF 50kB)

%% Colorado State Joint Senate & Assembly Resolution 04-044 recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag (04-11-03) (PDF 50kB)

%% Georgia State House Resolution 1866 recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag of the Vietnamese-American community (04-1-04) (PDF 50kB)