%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

Sưu Tập Biếm Thi của Thi Sĩ Tha Hương

(Hiện có 17 Biếm Thi)%% KHEN NÔNG ĐỨC MẠNH(Sau 75 năm bắt Dân "nhất trí, đồng tình, vỗ tay", Nông Đức Mạnh thú nhận trong 75 năm đảng lãnh đạo đã mắc phải bao nhiêu là lầm lỗi với nhân dân và đất nước, và nay Dân nên tin Đảng CSVN muốn lắng nghe sự góp ý của nhân dân.(02-05-PDF)

%% XIN NGỘ ĐƯỜNG TU (Cảm nghĩ về diễn văn “Embracing Anger” của thiền sư Nhất Hạnh tại New York ngày 25-9-2001: Ông "tha thứ" tham tàn bạo ngược, Thì cứ tha, ai buộc nhà ông? Nhưng đừng nói có thành không, Đã tu thì phải giữ lòng thẳng ngay, Sao không học gương Thày Quảng Độ, Thày Huyền Quang mà ngộ đường tu? Ông đừng lạm dụng tự do, Mà đi nói bậy, chỉ no bụng cười! Nói năng xin hãy thật lời, Bởi ông bỏ dối gian đời, ông tu!, Đã tu thì phải chân như. 1-12-05-PDF)

%% NHẮN NGUYỄN CAO KỲ: HÃY XIN ĐỂ TẤM BIA VÀNG(Câu thần chú yêu thương nòi giống, Văn hóa kia, mỡ nạc, giao lưu, Đảng la: "Yêu nước, Vịt Kìu!" Là ông khoái tỉ, ông yêu đảng liền, Ông hí hửng làm tiền cho đảng, Ông quên ngày Quốc Nạn Bảy Lăm, Quên người tù tội khó khăn, Quên bao dân Việt xác nằm biển sâu, Quên chi vội thế ông ơi, Lương tâm, đạo nghĩa con người, để mô?) (02-05-PDF)

%% MỜI VỀ DU LỊCH (Nếu ai thắc mắc những câu: "Dân nghèo, nhưng đảng lại giầu, vì sao?" Đảng sẽ rất ngọt ngào giảng dạy, Khó khăn này tồn tại từ xưa…, Tàn dư ....Mỹ Ngụy, biết chưa? Lúc đi, chúng nó đã chừa lại đây! Bỏ dân đói là quyền của đảng, Nhưng ruột già thì khác, phải nuôi!12-04-Dạng PDF-70kB)

%% Mấy lời chúc "Cụ" Khánh Ly Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vài vần thơ về Nguyền Cao Kỳ Duyên, Ngụy Ngữ, các cây bút "cuốc ra" và Cộng con. (09-04-PDF)

%% CHUYỆN BUỒN CƯỜI (Nhân chuyện Cộng Sản nói về đạo lý làm người. 12-04-Dạng PDF-170kB)
%% BỨC TRANH ĐỜI (Nhân báo Lao Động cho hay đảng CSVN không nhắc đến và cũng không có dự định tìm hài cốt hơn 700,000 chiến binh CS bị mất tích trong cuộc xâm lăng miền Nam Việt Nam. 12-04-Dạng PDF-170kB)

%% Nhìn Gloria Estefan lại nghĩ đến những vị "Sĩ" đã về hân hoan về Việt Nam. (11-04-Dạng PDF-170kB)

%% CHÚC ÔNG CÒN LẠI CÁI QUẦN (Tặng những nhà đạo đức chê trách những ai không giúp đỡ xây dựng nhà nước XHCN là thiếu lòng Nhân Đạo. 12-04-PDF)

%% NẾU ĐI HẾT BIỂN (...Người đi hết biển vẫn người, Đảng đi hết biển thành ruồi, bọ hung! 12-04-Dạng PDF-170kB)