%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

"Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc": Sưu Tập các Nghị Luận Chống và Thuận

(Hiện có 9 bài)

%% NHỮNG KẺ ĐÁNH MẤT LƯƠNG TRI (Người có lương tri không bao giờ lầm lẫn lòng thù ghét điều ác của chủ nghĩa/chế độ cộng sản với hành động trả thù và cũng không biến hận thù do chế độ chính trị CS tạo ra thành hận thù dân tộc. Đại Dương 01-23-05- PDF)

%% Tại sao các giải pháp "Hòa giải Hòa Hợp Dân Tộc" lại thất bại? (Đại Dương, 07-21-2004- PDF)

%% Lê Xuân Khoa với Hòa giải Hòa Hợp Dân Tộc (Đại Dương, 06-14-2004 -PDF)

%% Đọc "Nếu Đi Hết Biển" (Hoàng Hải Thuỷ phê bình Đạo diền Trần Văn Thủy và 1 số nhà văn lớn Hải Ngoại đang tìm cách tái xây dựng diện mạo người Việt Hải Ngoại -PDF )

%% "Nếu Đi Hết Biển" có tử tế không? (Đại Dương phê bình Trần Văn Thủy và 1 số nhà văn lớn Hải Ngoại đang dậy dỗ người Việt Hải Ngoại về "Hòa giải Hòa Hợp Dân Tộc", 10-05-2004 -PDF)

%% Đọc "Nếu Đi Hết Biển" (Ký giả Đinh Từ Thức bình giải về cố gắng vận động "Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc" và về sự chê trách chủ trương tiếp tục và tích cực chống Cộng của người Việt Hải Ngoại từ Trần Văn Thủy, Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn thị Hoàng Bắc, Trương Vũ, vv... Oct 2004- PDF)

%% Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên (Thông Luận, 2001)

%%Normalization of Relations Between the Overseas Vietnamese and Vietnam (Lê Xuân Khoa, 2004- PDF)

%%Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc-Một chiến lược đấu tranh cho dân chủ (Nguyễn Văn Hiệp, Thông Luận, 01-30,2004)