Tạp chí Người Dân số 151, tháng 3-2003


Mục Lục

%%

%% Dân Viết
%% Dầu khí chính trị học! (Nguyễn Trần Ai)
...Không biết HK hùng hổ gây sự đánh nhau ở Trung Ðông và các nơi khác vì Do Thái hay Do Thái được cài vào và nuôi dưỡng ở Trung Ðông vì quyền lợi dầu khí của HK ở đó?

%% Nhân vật chí (Phạm Tưởng sưu tập)
...Tôi hoàn toàn đồng ý với các tác giả mới đây bàn về sự quan trọng cần có một tập nhân vật chí, gồm những người Việt, cộng sản cũng như không cộng sản, có dính dự nhiều vào chính tình đất nước trong khoảng thời gian u tối 1945-1975.

%% Lá cờ vàng- Nền cộng hòa- Tổ quốc Việt Nam là một (Phan Nhật Nam)
...Dẫu Cờ mất đi quyền hiện diện chính trị.
Nhưng Cờ vẫn linh thiêng vĩnh hằng tồn tại nơi trái tim, và hơi thở chúng ta.

%% Nghề Tổng thống (Lý Trường Thạch)
...Từ trước đến nay, trong đời sống xã hội của người Việt, theo thói quen, không nghe ai nói "nghề tổng thống, ông ấy làm nghề tổng thống".

%% Không tội cũng tù (Hướng Tâm & Tu Huyền)

%% Hiểm họa đầu thế kỷ 21 (Ðại Dương)
...Ðầu thế kỷ 21, chủ nghĩa Ðộc Tín (Ðộc tôn Tín ngưỡng) đã bắt đầu gieo rắc tai ương cho loài người.

%% Sự phản bội... ở Việt Nam? (Trần Thị Xuân Thu)
...Ðấy mới chính là sự phản bội quốc dân của lũ nhà nước "ngụy", của lũ khoa bảng "ngụy". Còn Nixon và Kissinger chẳng phản bội ai cả. Chúng ta nên hiểu như thế.

%% Thư về quốc nội: Tham nhũng (Ðại Dương)
...Các biện pháp chống tham nhũng đang tiến hành đã bộc lộ mục đích thanh trừng phe nhóm, tức là chỉ chặt cành mà không bứng gốc tham nhũng.

%% Dân với "lính" (Phan Bá Kỳ)
...Ông Tô Việt muốn cho giới trẻ Việt Nam suy nghĩ. Ông Tô Việt muốn tố cộng. Mà giải luận, tố cáo cũng như suy tôn một cách hoàn toàn chủ quan, mù quáng, võ đoán, không một chút chứng minh kiểu này thì tai hại cho đám trẻ con em của chúng ta vô cùng.

%% Trang thơ

%% thơ Tha Hương

%% thơ Duy Ân

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Góp tiền dịch sách "Con Yêu Râu Xanh"


%% Trở lại Trang Gốc