Tạp chí Người Dân số 152, tháng 4-2003


Mục Lục

%%

%% Dân Nghĩ
%% Khỏa thân phản chiến (Ðăng Huy)
...Dù sao, cứ nói giả thử Mỹ mà từ đầu đến cuối cứ duy trì chủ thuyết Monroe, thì rất có thể Mỹ chẳng rụng cái lông chân nào, nhưng không biết ngày nay thế giới sẽ ra sao?
%% Dân Viết
%% Truyền thông trong cộng đồng (Ðại Dương)
...Con đường trước mặt của giới truyền thông hải ngoại không được trải bằng hoa hồng. Nhưng, thành công vẫn ở trong tầm tay nếu dốc lòng phục vụ cộng đồng và biết kết hợp để tạo thành sức mạnh.

%% Tu chính án số 1 và qui ước truyền thông Việt ngữ (Ðỗ Thái Nhiên)
...Con người là động vật có tư tưởng. Trong tình huống nào đó, tư tưởng bị giam bó, đời người lập tức biến thành kiếp vật.

%% Mộ Dung Phục tân thời (Ðại Dương)
...Muốn dùng gậy ông đập lưng ông thì phải hiểu tường tận đối phương và phải có sức mới hữu hiệu.

%% Nhân Vật Chí: Hồ Chí Minh (Phạm Tưởng sưu tập)
...Cứ cho là ông không biết gì về dã tâm thực dân đế quốc của Nga Xô đối với thuộc địa ngay trong Liên Bang, vào thời điểm ông trở thành cộng sản; và cũng cứ cho là ông không đủ trí tuệ để quan tâm về những lời cảnh giác của Phan Tây Hồ, mà khi sang Moscow - thay vì bị hắt hủi, bị lép vế, bị đói rách như ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp - lại được trọng đãi, được ưu ái, thì dù còn rơi rớt chút tình tự dân tộc nào, tất ông cũng rũ bỏ luôn, để quyết tâm khuyển mã.

%% diễn đàn tình báo: Mặt trận điệp báo (Thiết Trượng)
...Ðiệp báo ngày nay có muôn hình vạn trạng theo đà phát triển kỹ thuật gia tốc hiện thời của khoa học.

%% Nước đã về non (Ðỗ Thái Nhiên)
...Sinh hoạt văn hoá là sinh hoạt muôn hình vạn trạng trong đó văn học nghệ thuật, giáo dục, chính trị, kinh tế là bốn bộ môn cơ bản.

%% Nghề Tổng thống? (Huỳnh Thị Nữ)
...Ý chừng tác giả muốn những người làm việc nhà nước, những kẻ hậu sinh biết được những việc làm đó của nhà nước Nguyễn Văn Thiệu để rồi cờ có đến tay, thì cũng cứ thế mà phất, theo kiểu đó.

%% Ðòi hỏi của lịch sử (Phan Lư)
...tôi thiết nghĩ ít nhất cụ Thụy cũng có cái trách nhiệm tối thiểu là giải đáp những thắc mắc cho mấy tác giả của NgD. Vì ít nhất họ cũng đại diện cho nỗi thắc mắc lịch sử của độc giả họ.

%% Hamburger Học (Nguyễn Trần Ai)
... theo thống kê, một người Mỹ trung bình ăn 3 cái hamburger một tuần và trẻ con tuổi từ 7 đến 13 ăn bạo hơn ai hết, nam phụ lão ấu mỗi năm ăn hàng tỉ cái;

%% Không tội cũng tù (Hướng Tâm & Tu Huyền)
...những chuyện vụn vặt hàng ngày, ai đã đi tù CS đều có thể đã chứng kiến hay trải qua, nhưng những người chưa từng đi tù chắc không thể nào tưởng tượng ra nổi...

%% Dân & Dân
%% thư tín

%% Trở lại Trang Gốc