Tạp chí Người Dân số 153, tháng 5-2003


Mục Lục

%%

%% Dân Nghĩ

%% Vấn đề hôm nay (Nguyễn Ðình Hồng)
...Tóm lại truyền thông, kêu gọi, ủng hộ, phản đối,... đều cần biết mình biết người, cần nắm rõ vấn đề. Người dân Việt vì quá nhiều đau khổ suốt dòng lịch sử nên trưởng thành nhiều lắm, không ấu trĩ, a dua như phần lớn các dân tộc khác, kiểu khỏa thân... ủng hộ hoặc phản chiến đâu.

%% Người Dân là ai? (Phó Thường Dân Miền Nam)
...Trời không nói, nhưng ý trời vẫn tỏ ra, quyền lực của trời vẫn tỏ ra: Ai biết ý trời mà làm theo thì còn. Ai không biết mà trái ý trời thì mất (thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong).

%% Dân Viết
%% Qui Ước Truyền Thông Việt Ngữ và "Xã Hội Lệ Làng" (Ðỗ Thái Nhiên)
...Ðạo đức truyền thông đòi hỏi người hành nghề truyền thông phải ứng xử "tử tế" đối với đồng nghiệp (đối nội) cũng như đối với xã hội(đối ngoại).

%% Nhân Vật Chí (tiếp theo) (Phạm Tưởng sưu tập)
...Trường Chinh được coi như là lý thuyết gia số một của cộng sản Việt Nam, chỉ tiếc rằng những điều y viết lại là những cóp nhặt. Hai... đại tác phẩm của Trường Chinh là Chủ Nghĩa Mác Và Vấn Ðề Văn Hóa Việt Nam dịch nguyên văn cuốn Le Marxisme et la Renaissance de la culture francaise của Roger Garaudy còn cuốn Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Ðịnh Thắng Lợi thì là cuốn Trì Cửu Chiến Luận của Mao Trạch Ðông!

%% Cuộc Chiến IRAQ: Mớ Bòng Bong (Nguyên Lập)
...Rốt cuộc: Không có chiến thắng vinh quang nào mà chẳng phải trả giá bằng máu xương.
Uớc gì dân Mỹ thấu hiểu chân lý này. Mong thay!!!

%% Tên nhà quê nói chuyện thế giái (Phan Lư)
...Pháp, Ðức, Nga xưa nay không phải là những quốc gia có truyển thống... phản chiến, chuộng hòa bình. Hoàn toàn trái lại là đàng khác.

%% Thân Phận KURD (Nguyễn Trần Ai)
...Các nước Trung Ðông đa số là những nước sản xuất dầu mỏ, theo Hồi giáo, căm thù HK vì nhiều lý do, nhất là vì bênh vực Do Thái.

%% Xây dựng trở thành phá hoại (Ðại Dương)
...Xóa bỏ xã hội chủ nghĩa là môn thuốc duy nhất mà danh y có lương tâm phải nghĩ tới và mạnh dạn kê toa.

%% Những người quyết chiến (Một lính già)
...Ngày 30 tháng Tư, sau 28 năm, xin trích đăng bài này để tạ ơn những anh hùng, liệt sĩ của quân đội VNCH đã kiên cường chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và đã hiên ngang đền nợ nước trong mọi tình huống, nêu gương dũng cảm cho chúng tôi còn sống và cho thế hệ trẻ quốc gia Việt Nam.

%% Hamburger học (Nguyễn Trần Ai)
...Cách sống và ăn mô tả trên đây hiển nhiên phản ảnh cách sống và ăn trên đất Mỹ. Hiện nay có khoảng 44 triệu dân Mỹ trưởng thành phì nộn, 6 triệu siêu phì. Mỗi năm, có khoảng 280,000 người Mỹ chết vì mập quá. HK mỗi năm chi $240 tỉ để ngăn chặn nạn phì nộn, chưa kể $33 tỉ cho các phương pháp và thực phẩm giảm cân.

%% Không tội cũng tù: Tiên nữ giáng trần (Hướng Tâm)

%% Góp tiền dịch sách "Con Yêu Râu Xanh"

%% Trang thơ

%% Thơ cay (nhiều người viết)

%% Bài thơ đất nước (Ngô Minh Hằng)

%% Màu tang tháng tư (Tâm Nguyên Thanh)

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc