Tạp chí Người Dân số 156, tháng 8-2003


Mục Lục

%%

%% Dân Nghĩ & Dân Viết

%% Vấn đề hôm nay
Cùng nhau thảo luận về một vấn đề, cho đến khi cùng nhìn ra cái đúng cái sai là điều NgD luôn luôn mong đợi. ít lâu nay có đôi ba bài hoan nghênh, phản bác ý kiến của đôi ba thân hữu/tác giả. Ðó là điều chúng tôi thấy là tốt. Những bài dưới dây cũng cùng một chiều hướng. NgD hi vọng là sẽ có sự góp ý thêm của các thân hữu/độc giả.

%% Phúc Ðáp H.Q.CHÂU(*) (Ðại Dương)
...Thực tế, nếu Hoa Kỳ không nhúng tay vào thì Việt Nam đã thống nhất từ 1956 và có thể rơi vào trường hợp như Bắc Triều Tiên. Chí ít, gần nửa dân tộc Việt Nam đã sống tương đối dễ thở hơn suốt hơn 25 năm.

%% Lý sự cùn, nhân nghĩa hão (Trần Ðạo)
...Các vị lý sự cùn và nhân nghĩa hão nghĩ gì về câu viết của Hồ Hữu Tường, (trong Hồn Bướm Mơ Hoa): "Người có trí lẽ nào nghị luận theo kẻ chờ việc xong mới rõ trắng đen, chờ người chết đậy nắp quan tài mới biết hay dở.
Gần 30 năm ở ngoài này rồi mà vẫn chỉ nhất định không chịu trưởng thành một tí nào, thì biết làm sao?

%% Giao lưu văn hóa (Lý Tuấn)
..Kế hoạch trong cuộc chiến trước 1975, "dùng tiền địch để mua thực phẩm, thuốc men và súng đạn... của địch để đánh địch, dùng địch làm tay sai nội tuyến để lũng đoạn, suy yếu nội bộ địch" đang diễn ra ở hải ngoại ngày hôm nay. .

%% Nguyễn Ðình Bin
Bóp méo sự thật
(Ðại Dương)
..."Người Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn là người Việt Nam" là mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu những người Mỹ gốc Việt khi có việc cần về cố hương. Bởi vì khi Nhà nước viện dẫn luật đơn tịch, là đương sự bị gán ghép cho quốc tịch Việt Nam để chịu chi phối bởi các luật lệ do đảng Cộng sản qui định. Chẳng chết cũng tiêu điều, xơ xác, ngất ngư. Ðầu tư kinh tế lại biến thành đầu tư mối họa không chừng.

%% Văn hóa, Tư bản, Cộng sản (Nguyên Thi)
...Nếu nhìn văn hóa thực sự trọn vẹn như là văn hóa, tức là một dòng sống độc đáo của một dân tộc, thì phải nói, cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa cộng sản - cộng sản tệ hơn tư bản - giúp ích thì ít mà gây hại thì nhiều cho văn hóa. Một đàng thì thương mại hóa văn hóa, còn một đàng thì bần cùng hóa văn hóa. Cả hai đều tước đoạt linh hồn của văn hóa, ít hay nhiều.

%% Ðừng quên nửa thế kỷ trước
hồ sơ cải cách ruộng đất (tiếp theo từ số 154)
(Nguyễn Minh Cần)
...Một điều rất quái dị trong CCRÐ mà ÐCS lại coi là tự nhiên hoặc là cần thiết: người ta thường xuyên huy động các cháu thiếu niên từ 9-10 tuổi trở lên tham gia CCRÐ. Bắt chúng mang trống ếch đi cổ động, đi "đả đảo", "hoan hô", tham dự các cuộc đấu tố, các phiên toà CCRÐ, các buổi hành quyết công khai. Nhiều cháu, nhất là các cháu gái, vốn có tâm lý hiền lành bị bắt buộc phải tham gia, đã không chịu nổi, run sợ, khiếp đảm, có cháu ngất xỉu trước cảnh hãi hùng, súng bắn, máu đổ... Còn các cháu vốn có tâm lý hung dữ thì lại thích thú hoan hô, thậm chí sau khi "được" tham dự những cảnh tượng đó, có nơi chúng lại bày trò chơi "đấu tố", bắt con cái địa chủ quỳ để con cái nông dân lên đấu, cũng xỉa xói vào mặt, cũng xỉ vả, vạch tội... Chẳng biết có ai xúi giục không, nhưng nhiều nơi đã xảy ra những "trò chơi" quái đản đó!

%% Hoan nghênh ông Bùi Tín (Việt Thường - Nam Nhân - Lý Tuấn)
... Anh em thấy Trần Ðộ do trên phái tới, tưởng giỏi lắm, nhờ Trần Ðộ chỉ dẫn. Trần Ðộ có biết gì đâu, nhưng láu vặt, không thực thà nói rằng không biết mà giả vờ lệnh cho người lính Việt Nam đã ở trong binh lính của Pháp ra tháo và lắp khẩu súng cho anh em xem, nhân đó Trần Ðộ cũng học mót.

%% Mặt nạ từ thiện (tiếp theo) (Nhàn S. F.)
...Hãy tưởng tượng một người đang bị đói vì bị một bàn tay bóp cố ngăn chận không cho thức ăn xuống dạ dày. Muốn cứu họ, chúng ta phải chuyền thức ăn vào ống cao su đặt ở bên hông hay là cầm dao chặt đứt bàn tay đang bóp cổ nạn nhân? Việc làm nào có kết quả thiết thực?

%% Nhân vật chí (tiếp theo) (Phạm Tưởng sưu tập)
...Ông Diệm, người khai sáng ra nền đệ nhất cộng hòa, người làm tổng thống toàn quyền sinh sát mà lại mang đặt sau đến cả bốn vị... chống cộng trên đây thì là làm sao? Nhưng cứ xét qua công việc của ông, gồm nể nang "bà cố", khâm phục "ông cố", vâng lời "đức cha", và chiều ý "chú út", thì ổng đâu còn phải làm gì. Thế cho nên công tội gì, thì cũng ở bốn vị trên cả. Vậy ông không đóng vai thứ yếu sao được?!

%% Vùng dầu sôi lửa bỏng (Nguyễn Trần Ai)
...Họ bảo người Mỹ trước kia là người Ki tô giáo nhưng nay vô thần. Tôn giáo của họ đã bị lý trí và khoa học tiêu diệt. Lý trí là công cụ cho những tính toán bỉ ổi, đê tiện, để kẻ mạnh hà hiếp người yếu, để kẻ khôn tước đoạt của người dại. Ðó là căn bản của tư bản chủ nghĩa.

%% không tội cũng tù (Hướng Tâm)
...Ông Hồ Chí Minh, bằng những trí trá có tầm vóc sâu rộng hơn, có thời gian lâu dài hơn, có mục đích hiểm độc hơn, có kỹ thuật tinh vi hơn những trí trá của bọn bộ hạ, đã tạo cho mình một sự nghiệp vĩ đại: một đất nước, tổ quốc của ông, tan tành đổ vỡ, và một dân tộc, đồng bào của ông, đói rách lạc hậu.

%% thơ cay (Tha Hương & Thiết Bảng)

%% Dân Làm

%% Hồ Chí Minh và đệ tử hay Việt Cộng: Người thật, Việc thật (Việt Thường)
...Mãi hiện nay vẫn còn khối người cộng sản, như Bùi Tín, như Vũ Thư Hiên, như Trần Ðộ, như Lữ Phương nói láo nói lếu về chuyện cộng sản yêu nước, về chuyện cộng sản giành độc lập, về chuyện cộng sản chống người bóc lột người,... và vẫn có người không cộng sản ca tụng cộng sản là "cách mạng", người cộng sản là "nhà cách mạng lão thành", và công lao đóng góp "giành độc lập, tự do" của Ðảng Cộng Sản.

%% Góp tiền dịch sách "Con Yêu Râu Xanh"

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc