Tạp chí Người Dân số 158, tháng 10-2003


Mục Lục

%%

%% Dân Viết

%% Vấn đề hôm nay(Ng)

%% Từ chiến trường đến chính trường (Ðỗ Thái Nhiên)
...Ðại Hội Toàn Quân 2003 chính là cơ hội tốt đẹp nhất để mỗi người lính VNCH biến ước mơ tạ ơn thành hành động đấu tranh cụ thể, biến lòng thương nhớ Quê Mẹ thành mối tương quan đa nguyên và kết hợp giữa lính với lính và giữa lính với đồng bào thân yêu, đồng bào hải ngoại cũng như đồng bào quốc nội

%% Ngôn ngữ truyền thông (Ðại Dương)
...Vì thế, không nên phân biệt ngôn ngữ quốc nội/hải ngoại một cách máy móc, mà chỉ cần diễn đạt ý tưởng bằng tiếng Việt trong sáng, sẽ làm mọi người cảm nhận dễ dàng.

%% Sự thật...trần trụi (Phạm Thị Trùng Dương)
...Ngoài ra, còn lại, ai giờ phút này mà vẫn còn kiên trì việc chống mafia cộng sản thống trị độc tài, bất nhân, phản bội quốc gia dân tộc, tham nhũng thì thực sự đều là những người quốc gia chân chính, nắm chính nghĩa trong tay.

%% Tại sao CSVN thích tay sai? (Ðại Dương)
...Côn đồ, trí thức hám danh là hai thành phần trong xã hội được Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng Sản chú tâm tuyển dụng để phục vụ cho mưu đồ gieo rắc hạt nhân cuồng tín và thực hiện chuyên chính vô sản.

%% Thư gửi Ông Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang (Dạ Ðàm Trần Chương Lương)
...Không chỉ bỏ điều 4, mà Cần Bỏ Hẳn, Nguyên Cả Bản Hiến Pháp Hiện Nay. Chỉ bỏ điều 4 thôi là một cách lừa mị dân, một cách duy trì đảng CS tiếp tục cai trị hợp pháp mà thôi.

%% Nhân vật chí (Phạm Tưởng sưu tập)
...Và rồi, cuối cùng, Mỹ tìm ra được tay sai tín cẩn... tổng lỳ Nguyễn Văn Thiệu thay thế... tổng phệ Ngô Ðình Diệm.

%% Hồ Chí Minh và đệ tử
hay Việt Cộng: người thật, việc thật
(Việt Thường)
...Tại sao không khách quan? Xin thưa rằng: Tình hình xã hội Việt Nam từ ngày tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản Việt Nam, mà khởi đầu là Hồ Chí Minh, đặt ách thống trị, thì chỉ có hai cách nhìn.
Một là của đại đa số nhân dân Việt Nam bị tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản Việt Nam đặt ách thống trị;
Hai là của tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản Việt Nam, do chính chúng diễn đạt hoặc chỉ đạo cho tay sai diễn đạt.
Không thể nào có cách thứ ba, hay gọi là khách quan...

%% Xin đừng quên! Nửa thế kỷ trước... (Nguyễn Minh Cần)
...Nhắc lại thảm hoạ CCRÐ, chúng tôi rất mong mọi người, nhất là giới trẻ noi gương Lê Chí Quang, thêm quyết tâm tranh đấu sớm xoá bỏ chế độ độc tài nhằm chuyển hoá đất nước ta thành một xã hội dân chủ đích thực, tạo điều kiện cho sự phát triển và phồn vinh của tổ quốc chúng ta.

%% Hoan nghênh ông Bùi Tín (Việt Thường-Nam Nhân-Lý Tuấn)
...Mặc dù đa số đang ngây ngất men chiến thắng vì Pháp đổ, Nhật đầu hàng Ðồng Minh, được tự do đi lại ăn nói hội họp nên mơ hồ, nhưng vẫn không ít người sáng suốt nhìn được rõ con quỷ đỏ dra-cu-la Hồ Chí Minh, như Trương Tử Anh của Ðại Việt, như Lý Ðông A, như Khái Hưng, như Ngô Ðình Diệm v.v... và sau vụ này là Ðức Cha Lê Hữu Từ, cụ Trần Trọng Kim và cả cố vấn tối cao Vĩnh Thụy (tức cựu hoàng Bảo Ðại). Vì thế Hồ đã cho mật lệnh thủ tiêu những người yêu nước không là cộng sản, kể cả những nhân vật trotskít như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm... cũng như vu khống, bôi nhọ uy tín của các đảng phái không cộng sản và lãnh tụ của các đảng phái đó.

%% Vùng dầu hôi lửa bỏng (Kỳ III) (Nguyễn Trần Ai)
...Theo truyền thống thì tên cổ của Syria là Aram, theo tên dân tộc Aramaean định cư tại Syria và Mesopotamia. Vì thế Syria được gọi là "Aram của Damascus" và Mesopotamia là "Aram của Lưỡng Hà" (Aram Naharayim, hay Aram của Zoba, hay của Aleppo, theo Thánh Kinh Samuel 8:6 và 10:8)

%% Làm vua thế mà dễ (Hướng Tâm)
...

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc