Tạp chí Người Dân số 159, tháng 11-2003


Mục Lục

%%

%% Dân Viết
%% Vấn đề hôm nay
%% Chọn lựa khó khăn cho Hà Nội (Ðại Dương)
...Quan điểm bang giao thực dụng kiểu Mỹ "kẻ thù của địch thủ ta là bạn ta... không hạ được kẻ thù thì hãy chung sống với nó...

%% Tội ác của im lặng (Nguyễn Văn Chức)
...Ðang khi nhân dân trong nước vùng lên đấu tranh, thì hải ngoại có những nhân vật chân đi hai hàng... Họ là ai?

%% Con đường một chiều (tiếp bài: Giao Lưu Văn Hóa) (Lý Tuấn)
...Ðể thực hành chiến dịch giao lưu văn hóa ở hải ngoại, cộng đảng mafia cần phải có nhiều nằm vùng, tay sai, cò mồi mở đường cho chiến dịch.

%% Ðồng Tổng Thống (Nguyễn Trần Ai)
...Ứng cử viên TT năm 2004, đại tướng Wesley Clark, nguyên tư lệnh khối NATO, tối thứ ba 7.10.2003 nói đùa là ông Bush muốn thắng cử nhiệm kỳ II thì cần có thêm 49 người em làm thống đốc tiểu bang nữa.

%% Bàn lạm về việc dịch (chuyển ngữ) (Phạm Tưởng)
...Thực tế là người lớn tuổi cố dịch cho sát. Người trung gian (cũng lớn tuổi) kiểm soát lại mức độ chính xác. Rồi chuyển cho người trẻ sửa cho đúng văn phong văn thể ngoại ngữ. Cuối cùng nhờ chính người Mỹ người Pháp đọc, sửa, góp ý...

%% Dân đen... cà kê dê ngỗng (Huỳnh Thị Nữ)
...(Nhân tiện cũng xin nhắn "học giả" Nguyễn Ngọc Bích là làm ơn nghiên cứu cho một chút: Phạm Duy Tốn viết ba tập Tiếu Lâm Quảng Ký, do nhà Quảng Thịnh xuất bản, lấy bút hiệu là Thọ An, không phải Thọ Khang đâu, ông học giả ơi.)

%% Tính chất bất hợp pháp của Hiến Pháp Việt Nam hiện nay (LS Nguyễn Xuân Phước)
...Vì lẽ đó, nhà nước và Ðảng Cộng Sản không thể kéo dài vai trò lãnh đạo đất nước trong tình trạng "thượng bất chính" của bất hợp hiến, bất hợp pháp và không chính thống. Ðó là khủng hoảng hiến pháp lớn nhất hiện nay.

%% Hoan nghênh ông Bùi Tín (tt, khởi đăng từ số NgD 156) (Việt Thường - Nam Nhân - Lý Tuấn)
...Không cần trích dẫn những tài liệu khác, chỉ cần dựa vào những điều ông đã viết trong hai cuốn "Hoa xuyên tuyết" và "Mặt thật", đủ chứng minh tập đoàn Việt gian cộng sản Hồ Chí Minh và cái đảng của chúng đã gây bao tội ác và phá hoại đất nước Việt Nam như thế nào.

%% Nhân vật chí (tt) (Phạm Tưởng sưu tập)
...Ông vua cuối cùng này phá bỏ khá nhiều điều cấm kỵ của triều Nguyễn: lập hoàng hậu (Nam Phương), chịu phép bí tích hôn phối công giáo (bí mật); lập thái tử; phong vương cho người ngoài (Charles, chức Tề Nam Vương); đặt quốc hiệu là Việt Nam (1945), một tên mà ông tổ sáng lập triều đại không chấp nhận].

%% Vùng dầu sôi lửa bỏng (Kỳ IV, xin xem từ NgD 156) (Nguyễn Trần Ai)
..Ngày nay, giống người này chiếm 50% dân số Iran, hầu hết nói một ngôn ngữ là tiếng Farsi, theo một tôn giáo là giáo phái Shia Hồi giáo...

%% Hồ Chí Minh và đệ tử (Việt Thường)
...Cho nên cái gọi là "Hồ đi tìm đường cứu nước" chính là tìm đường làm quan. Bị thực dân Pháp từ chối, nay được thực dân đỏ đón nhận nên Hồ đã mừng reo lên và tuôn nước mắt (Hồ đã bộc lộ cái kẽ hở đó).

%% không tội cũng tù: Tội ác Hiroshima (Hướng Tâm)

%% Bùi Tín muốn giả ngơ? (Ðại Dương)
...Với vai trò ký giả cao cấp, Bùi Tín đã từng góp công sách động thanh niên miền Bắc vượt Trường Sơn "chống Mỹ xâm lược" để che đậy mục đích của cuộc chiến tranh bẩn thỉu.

%% thơ: ba dòng cách mạng (Tha Hương)

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc