Tạp chí Người Dân số 161, tháng 1-2004


Mục Lục

%%

%% Dân Viết

%% Vấn đề hôm nay

%% Ông Bùi Tín và bức thư tình cảm "anh em ruột thịt..." (Lý Tuấn)
...Nhưng thật ra, nhà tuyên truyền, tuyên vận với 47 năm kinh nghiệm của đảng cộng sản như ông Bùi Tín, chắc chắn, không bao giờ làm chuyện bá láp.

%% Bức Tường Lửa Vi Khuẩn Computer (virus) của Ðảng Cộng Sản VN (Lý Tuấn)
...Thực ra chúng ta không thể nào ngăn chận được chiến dịch rải virus này, cũng không thể mong chúng ngừng những hành động "khủng bố" trên trận tuyến thông tin tuyên truyền. Chúng ta chấp nhận trò chơi đấu tranh này với ý chí cương quyết và trường kỳ đối phó.

%% Nhân vật chí (loạt bài khởi đăng từ số 151) (Phạm Tưởng sưu tập)
...Ông Bảo Ðại chết, nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa vô học không có một lời phân ưu với vong linh "ông cố vấn tối cao" của họ, thì cũng đành. Nhưng nước Pháp, vì muốn vui lòng Việt Cộng, đối xử với một nguyên nguyên thủ, đồng minh qua bao nhiêu thăng trầm, chỉ như một công dân Pháp quèn đã là tệ, tuy hình như cũng có phái người mang vòng hoa đến viếng. Còn các ông Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh, hai tổng thống đồng minh của Mỹ, chết trên đất Mỹ, nhà nước Hoa Kỳ coi như... pha. Chắc cũng vì... nể Việt Cộng mà coi họ như... sâu bọ.
Thật là những cái chết buồn!!!

%% Hoan nghênh ông Bùi Tín (Việt Thường-Nam Nhân-Lý Tuấn)
...Việc xóa bỏ quá khứ này là một kiểu xóa bỏ có chọn lọc, nghĩa là cái gì không có lợi cho tập đoàn Việt gian Hồ chí Minh thì bị xóa bỏ..

%% Góp tiền dịch sách "Con Yêu Râu Xanh"

%% Hồ Chí Minh và đệ tử (Việt Thường)
...Kể từ đó, cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp không phải để đạt mục tiêu đề ra là giải phóng đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Mà nội dung mục tiêu của cuộc chiến đó chỉ là muợn danh "giải phóng đất nước", "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam" để thực hiện chiến lược toàn cầu của Nga-xô, tức thực dân đỏ hay đế quốc đỏ cũng vậy.

%% Vùng dầu sôi lửa bỏng (Nguyễn Trần Ai)
...Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư và Ả Rập là ba đế quốc ở Trung Ðông, thuộc ba chủng tộc khác nhau, có chung một tôn giáo là Hồi giáo. Tùy thời kỳ và tùy địa phương, có khi quốc gia được coi trọng hơn tôn giáo, có khi tôn giáo được coi trọng hơn quốc gia.

%% Vài hiểu biết sơ sài về cư dân vùng Ðông Nam Á (Thúc Nguyên)
...Vùng Ðông Nam Á có nhiều mỏ : thiếc, kẽm, sắt, đồng, vàng, bauxite, chrome, than đá, hồng ngọc, dầu lửa, khí đốt... Vùng này có nhiều bờ biển nên việc đánh bắt cá cũng khá thịnh vượng nhưng còn trong qui mô nhỏ.
*
Hiện nay, trừ Ðông Timor mới được độc lập, mười nước kia đã nằm trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam á (Association of South East Asia Nations, gọi tắt là ASEAN).

%% Không tội cũng tù: Con cắc kè (Hướng Tâm)
...Thế mới biếc trên cái cõi đời đau khổ khổ đau nầy, người củng như dzậc, hể nói dối là bỉ thiêng hả khinh ghéc, củng như chúng ta đây ghéc khinh chúng nó...

%% thơ: Dân nói dân chơi (Tha Hương)

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc