Tạp chí Người Dân số 162, tháng 2-2004


Mục Lục

%%

%% Dân Viết
%% thơ: Xuân Giáp Thân (Trúc Nam)

%% Thư về quốc nội (liên quan đến biểu tình ở Úc) (Ðại Dương)
...Loan tin trung thực đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế của ngành truyền thông văn minh. Ði ngược lại trào lưu sẽ bị đào thải.

%% Ông Bùi Tín "Càng ngày càng viết láo" (Nam Nhân - Lý Tuấn)
...Nếu ai cẩn thận đọc những công trình "viết lách" của ông Bùi Tín, chắc chắn phải nhận ra sự khoe khoang, sơn phết, đánh bóng cho cá nhân và gia đình ông ta, từ ông nội trở xuống, từ đứa cháu ngoại 5 tuổi trở lên; tất cả đều là những con người tròn trịa chân chính. Và một điểm cực kỳ quan trọng là viết láo để chạy tội cho Hồ chí Minh - tuyên dương, ca ngợi để huyền thoại hóa đoàn quân đánh thuê - đồng đội của ông ta, với cái tên láo lếu là "quân đội nhân dân".

%% Nhân vật chí: Huỳnh Phú Sổ và Lý Ðông A (Phạm Tưởng sưu tập)
...Huỳnh Phú Sổ có thể coi như là một hiện tượng khác thường, có vẻ cũng như mọi giáo chủ các tông giáo. Môixen, Giêxu, Mahômét,... sinh nhi tri...
...Lý Ðông A là một lãnh tụ mà lý lịch ít người biết hơn cả, về quê quán, dòng dõi, hành trạng,... do các đảng viên Duy Dân không chịu viết gì về đảng trưởng...

%% Vài hiểu biết sơ sài về cư dân vùng Ðông Nam Á (Thúc Nguyên)
...Nền văn hoá Trung Hoa là nền văn hóa chung của người Da Vàng vì rất nhiều tộc người Da Vàng đã đóng góp vào nền văn hóa này. Thế nhưng, mấy anh con trời lại cứ nhận là của riêng mình. Ðành rằng các anh có công phát triển nền văn hóa đó để nó trở thành huy hoàng, nhưng "một mẩu bánh mì vẫn là bánh mì, nửa sự thật không phải là sự thật"...

%% Hoan nghênh ông Bùi Tín (Việt Thường - Nam Nhân - Lý Tuấn)
...Tổ chức nào trên thế giới, chứ chẳng cứ gì ở Việt Nam, nếu lấy hệ tư tưởng cộng sản làm mục tiêu đều trở thành phản dân chủ.

%% Hồ Chí Minh và đệ tử (Việt Thường)
...Bọn Mafia cộng sản hầu như trọn vẹn là lũ mặt dầy, nói láo không biết ngượng, nối càn, cắn càn. Và, càn bậy nhất là chúng tự đội chúng lên là "đỉnh cao trí tuệ"!

%% không tội cũng tù: Một giấc mộng hãi hùng (Hướng Tâm)
...Thế hệ chúng tôi đã thất bại ê chề sau những xâu xé nội bộ do tinh thần tranh bá đồ vương và cát cứ, được bọn phù thủy ngoại quốc hỗ trợ thêm, sau những thối nát mục ruỗng do lòng vị kỷ vinh thân phì gia, được bọn con buôn ngoại quốc và trong nước xúi giục thêm, sau những bê trễ ù lỳ do tính lười biếng ỷ lại cá nhân... và để lại cho thế hệ con cháu một gia tài bị nhuộm đỏ, gia tài này giờ đây rách tanh banh như cái tổ đỉa.

%% Vùng dầu sôi lửa bỏng - Kỳ VI (Nguyễn Trần Ai)

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc