Tạp chí Người Dân số 163, tháng 3-2004


Mục Lục

%%

%% Dân Nghĩ

%% Vấn đề hôm nay

%% Lại cà kê dê ngỗng (Huỳnh Thị Nữ)
...Cộng sản có thể nghĩ rằng ông Kỳ có uy tín với thế giới, với dân chúng Miền Nam để mua chuộc ông ta. Ông Kỳ có thể tự nghĩ có tầm cỡ với thế giới với dân chúng Miền Nam để hi vọng được cộng sản mua chuộc. Vậy nếu chúng ta ồn ào lên tiếng trách móc ông Kỳ là chúng ta đã đáp đúng cái sở nguyện của ông Kỳ, công nhận ông ta, xác định cái giá trị để cho ông cò kè giá cả với cộng sản.

%% Câu chuyện lá cờ ở St. Paul, Minnesota (Nguyễn Tư Cao)
...Chỉ có một cách giải quyết tốt đẹp cho cả đôi đường, bản thân và đồng hương, đó là nhận lỗi và từ nhiệm. Nếu còn đôi chút sĩ khí.

%% Sự khác biệt giữa phương pháp đấu tranh cho nhân quyền & đấu tranh cho dân chủ (Ðại Dương)
...Dân chủ và nhân quyền có tương quan mật thiết với nhau như hình với bóng. Vì thế, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền là hai loại vũ khí sắc bén và cần thiết không thể thiếu trong công cuộc đấu tranh và xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ và phú cường.

%% Ông Bùi Tín càng ngày càng viết láo (Nam Nhân - Lý Tuấn)
...Nếu quả rằng họ Bùi thấm nhuần Nho giáo, như Bùi Tín viết, thì dù Hồ có giết cũng không hợp tác chứ đâu cần đến lần thứ ba đã đi bằng đầu gối ra hợp tác với Hồ!

%% Dân Viết
%% Mạt sát, Thất thiệt, Vô ơn,... (Ý kiến của bạn đọc)
...Tôi không còn can đảm đọc tờ báo, tôi hằng quí mến, cầu cho nó ngày càng lớn mạnh, với những luận điệu như bài "Nhân Vật Chống Cộng Số 5 Ngô Ðình Diệm (1901-1963), trong mục Nhân Vật Chí của ông Phạm Tưởng...

%% Hồ Chí Minh và đệ tử (Việt cộng, người thực, việc thực) (Việt Thường)
...Các trí thức, học giả, nhà nghiên cứu (kiểu muốn biết sản phụ khi đẻ đau ra sao, không hỏi sản phụ - là người trực tiếp chịu sự đau đớn khi đẻ - mà đi hỏi người gác cửa bệnh viện) về ngụy quyền cộng sản Hồ Chí Minh, có chút óc bằng ngón chân cái thôi, thì sẽ thấy cái gọi là Ðảng Lao Ðộng của Hồ chẳng lao động sản xuất cái mẹ gì cả...

%% Kinh Hịch của Lực Việt (Lực Lượng Liên Kết Quốc Gia Việt) (Phạm Tưởng sưu tập)
...Bắt đầu đơn giản như vậy mà biết đâu kết quả sẽ vô cùng rộng lớn và ích lợi. Bằng như chẳng có nổi một "tam" nào hoạt động, thì câu trả lời cũng thật rõ ràng: Chẳng ai buồn quan tâm về chuyện Việt Nam nữa, quên đi thôi! Chúng ta cũng có cái lợi vô bờ là hết băn khoăn và yên tâm ăn no ngủ kỹ.

%% Vài hiểu biết sơ sài về cư dân vùng Ðông Nam Á (Thúc Nguyên)

%% Vùng dầu sôi lửa bỏng - Kỳ VIII (tiếp theo, xin xem từ NgD 156) (Nguyễn Trần Ai)

%% không tội cũng tù: Nhạc đệm (Hướng Tâm)

%% thơ: Nhắn đỉnh cao cao (Tha Hương)

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc