Tạp chí Người Dân số 164, tháng 4-2004


Mục Lục

%%

%% Dân Nghĩ

%% Vấn đề hôm nay

%% Lý Luận Quá Mâu Thuẫn Và Thô Thiển (Ðại Dương)
...Cuộc Hội thảo của các lý luận gia mác xít Trung Quốc và Việt Nam để tìm kiếm phuơng pháp cai trị đã hàm chứa thâm ý Lenine tại ại hội 11 đảng Cộng Sản Nga "Thực ra Nhà nước chỉ là bộ máy mà một giai cấp dùng để hủy diệt giai cấp kia".

%% Xin Chết (Nguyễn Trần Ai)
...Tôi thiển nghĩ chính hạnh phúc phải đi trước, rồi phú cường mới đến sau. Mà nó có đến cũng tốt, không đến cũng xong. Ðã có hạnh phúc rồi, thì phú cường chỉ là cái hương, cái hoa tô điểm cho cuộc đời mà thôi.

%% Tuổi Bất Hoặc (Allen Quach)
...Kính mong quí vị trả lời giùm mấy câu hỏi trên, với những dữ kiện và luận cứ, thay vì chỉ nói bâng quơ, thì những điều viết mới có giá trị khai thông (clear), ghi khắc (inculcate) vào tâm trí những kẻ tuổi tác nhỏ, ít biết sự việc về Việt Nam như tôi, để mà khỏi bị lầm lẫn, và kính trọng, ghi ơn những người có công đức với đất nước, đồng bào thay vì tin theo những luận điệu sai lầm thiếu trung thực.

%% Phạm... Thánh (Tu Huyền)
...Tôi không biết ông Phạm Tưởng là ai nhưng vì lòng bác ái Ki tô tôi khuyên ông nên xin rửa tội đi là vừa, càng sớm càng tốt.

%% Ông Bùi Tín "Càng Ngày Càng Viết Láo" (Nam Nhân - Lý Tuấn)
...Với kinh nghiệm lật đổ, phá hoại, chia rẽ, tuyên truyền xuyên tạc, mị dân v.v. tập đoàn Việt gian cộng sản cử thêm những tên phản tỉnh cuội ra hải ngoại tiếp tay với Bùi Tín; những tên "thành phần thứ ba", xưa kia ở trong Nam, cũng được dụ dỗ, đánh bóng bằng những án tù nặng nề, bằng "biệt giam" để bồi dưỡng "võ lũng đoạn, gây rối".

%% Dân Viết
%% Hồ Chí Minh và đệ tử (Việt Thường)
...Cần nhớ rằng mọi việc làm của Hồ là về chỗ ngồi của hắn, và chỗ dựa của hắn là mẫu quốc Nga-xô. Ðối với Trung cộng, anh hàng xóm khổng lồ, hắn chỉ lợi dụng mà thôi.

%% không tội cũng tù: Thơ Các Cháu Tặng Bác (Hướng Tâm)

%% Vài hiểu biết sơ sài về cư dân vùng Ðông Nam Á (xin đọc từ NgD 160) (Thúc Nguyên)

%% Vùng dầu sôi lửa bỏng - Kỳ IX (tiếp theo, xin xem từ số NgD 156) (Nguyễn Trần Ai)

%% Cường hào toa rập tại Việt Nam (Ðại Dương)
...Từ cách soạn thảo kế hoạch thiếu sót, viết công văn không rõ ràng, thưởng phạt bất minh đều nằm trong hậu ý của đảng Cộng Sản nói chung và cán bộ nói riêng để hữu-sản-hóa cán bộ, đảng viên trong thời đại kinh tế thị trường.

%% Về Lá Tâm Thư của Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Thiên Tường)
...Tất cả những điều được răn dạy trong tam cương, ngũ thường, bản thân cô không thực hiện được lấy một điều, thì tư cách nào cô lấy những điều này ra để lên lớp "các bác" trong thế hệ tiên phong một cách hồ đồ, láo xược?

%% trang thơ Tha Hương

%% Những Khẳng Ðịnh Chết Người (Phạm Tưởng)
...Nhưng hơn tất cả là giúp tôi cơ hội đề cập tới những điều tôi không bao giờ có dịp, mà thực ra, theo sự suy nghĩ của tôi, là rất cần.
Ðó là những điều thiên hạ thường khẳng định, mà nếu không đề cập đến thì rất là nguy hiểm. Người đương thời không để ý tới. Mà người các thế hệ sau cứ yên trí nó là như vậy.

%% Quê Hương Khổ Nạn (Nguyên Trần)
...Có khối óc, như người cộng sản Phạm Ngọc Uyên mong muốn, nhưng thiếu con tim thì sẽ thành quái vật kiểu Hitler, Lenin, Stalin, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh... Những tên này đâu có thiếu óc, nhưng không có tim, không có cả đến quả tim chó như con người cộng sản Dương thu Hương đã kết tội chưa đúng mức.

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc