Tạp chí Người Dân số 166, tháng 6 - 2004


Mục Lục

%%

%% Dân Viết
%% Nhân quyền dưới nhãn quan thực dụng (Ðại Dương)
...Những kẻ bị huyền thoại cộng sản che khuất, bị quá khứ cộng sản tạo thiên kiến lại được giáo dục, đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa có rất nhiều hạn chế trong tư duy cũng như phương pháp thực hiện nhân quyền phổ cập. Họ cần vượt thoát bóng ma nhân quyền xã hội chủ nghĩa để được toàn dân đón nhận trọn vẹn. Chúng ta một mặt ủng hộ những đòi hỏi nhân quyền của họ, mặt khác khuyến khích họ dứt khoát hội nhập vào hệ thống nhân quyền phổ cập. Chúng ta không nên quên vết xe nhân quyền Hồ Chí Minh. Lịch sử sẽ tái diễn với những kẻ chóng quên.

%% Chiêu bài "Quan hệ bình thường giữa người Việt hải ngoại và Việt Nam" (Lý Tuấn)
...Theo ý bóng trong bài viết của ông Khoa, mọi đấu tranh vì dân chủ, tự do, nhân quyền, thịnh vượng... cho đất nước của người Việt tị nạn cộng sản đều bị đặt vào phạm trù "cản trở đà tiến của dân tộc

%% Xin Chết (Nguyễn Trần Ai)
...Như thế tức là TT Bush đã cho chuyển không biết bao nhiêu nhà máy sản xuất sang các nước khác, dĩ nhiên là để các công ty kiếm lời nhiều hơn, nhưng đồng thời dân Mỹ cũng được "ăn theo" vì đã tránh được không biết bao nhiêu tai họa do kỹ nghệ gây ra.
Chuyển đi đâu? Tất nhiên là chuyển đến những nơi nào mà các nhà cầm quyền "nhiệt tình" XIN CHếT để được "phấn khởi" đón nhận, ních tiền đầy túi, và để "nhân dân" cứ việc "hồ hởi" "Xuống Hố Cả Nút" trong nấm mồ "Ðộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc" vô cùng tráng lệ ở Ba Ðình.

%% Vũ Thư Hiên chưa hết bệnh nói dóc! (Việt Thường)
...Vì thế, trước hết nhân dân Việt-nam, ở trong và ngoài nước, cần thiết tìm hiểu lại ngọn ngành lịch sử cận đại để nhận diện cho đúng ai là kẻ chiến thắng của cái gọi là chiến thắng Ðiện biên phủ và Hiệp định Genève 1954 về VN?

%% Ông Bùi Tín "càng ngày càng viết láo" (Nam Nhân - Lý Tuấn)
..Còn cộng đồng người Việt tỵ nạn xâm lược cộng sản ở hải ngoại - mà Bùi Tín gọi là "người quốc gia" - cũng như những người Việt Nam ở trong nước, bị tập đoàn thực dân đỏ đang thống trị và cùm kẹp, cần nhớ phải cực đoan hơn nữa mới xứng đáng với công lao chống ngoại xâm của Tổ tiên..

%% Ðọc "Nếu Ði Hết Biển" (Công Tử Hà Ðông)
...Trở về nước thì tôi đồng ý với ông tác giả "Nếu đi hết biển" (Nđhb), không phải chỉ mình tôi mà rất nhiều người Việt muốn trở về nước và sẽ trở về nước, nhưng phải nói rõ: việc chúng tôi về nước không phải là việc chúng tôi chấp nhận chế độ cộng sản bạo trị trên đất nước chúng tôi, việc chúng tôi trở về nước không có nghĩa là chúng tôi chịu để yên cho bọn cộng sản tiếp tục đàn áp, bóc lột đồng bào chúng tôi, để yên cho bọn cộng sản tàn phá, hủy hoại đất nước chúng tôi

%% Vài hiểu biết sơ sài về cư dân vùng Ðông Nam Á (Thúc Nguyên)
...Ðể chống lại nghị định của tổng thống Diệm, ngay năm này, người Thượng thành lập một phong trào đấu tranh lấy tên là BaJaRaKa. Danh xưng này do phần đầu tên của bốn sắc tộc lớn nhất gộp lại là Bahnar, Jarai, Rhadé và Koho.

%% Vùng Dầu Sôi Lửa Bỏng - Kỳ XI - NgD166
(tiếp theo, xin xem từ NgD156)
(Nguyễn Trần Ai)
...Muhammad Mossadeq là con một công chức cao cấp và một chắt gái của vua Qatar, Fath Ali Shah. Nhờ thế lực của gia đình, mới 15 tuổi ông đã được bổ nhiệm làm trưởng ngân khố của tỉnh Khorasan; năm 27 tuổi (1909), du học Paris nhưng đau bao tử phải về nước; năm 1920 sang Lausanne học luật; về Iran giữ nhiều chức vụ trong chính phủ trước khi được bầu vào Majlis thứ 5; năm 1925 trong Quốc Hội ông đơn phương chống lại việc thành lập triều đại Pahlavi.

%% Những khẳng định chết người (tiếp theo và hết) (Phạm Tưởng)
...Muốn điều gì, thì phải gõ đúng cửa. NgD là tờ báo của người dân. NgD khuyến khích người dân nói lên điều suy nghĩ của mình để cùng nhau học tập, ôn cố trí tân, phân tích những người xưa chuyện cũ để tránh sự dẫm chân vào những lầm lẫn cũ. NgD không khuyến khích người dân làm chính trị. NgD khuyến khích đóng góp xây dựng. Nếu có chăng là khuyến khích làm cách mạng dân sinh.
Vậy "im lặng cho yên phận" thì còn đọc, còn viết cho NgD làm gì. Vì sự hiện diện của NgD là xin người dân đừng im lặng. Chúng ta ra cái thân phận ngày nay là do chúng ta đã im lặng yên phận đấy.

%% Ý kiến của ông Ðoàn viết Hoạt về "cờ Vàng - cờ Ðỏ" (Lý Tuấn)
...Nay, phần thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía những nạn nhân cộng sản, tiến sĩ "thợ lặn" Viết Hoạt ngoi lên khỏi mặt nước, xuất đầu lộ diện, không phải để ủng hộ, mà chỉ lợi dụng, với lý luận ru ngủ, tìm cách cho "cờ Ðỏ" được xuất hiện công khai với cờ Vàng trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản; sau bao cố gắng nhưng thất bại của ngụy quyền Hà-nội.

%% Bản lên tiếng của Ðoàn Viết Hoạt
...Tôi cảm thông với những phản ứng mạnh mẽ trước những ý kiến của tôi phát biểu trong một môi trường nghiên cứu bị đồng hoá vội vã với một "lập trường " chung...

%% Không tội cũng tù (trích Mùa Thu Cuối Lối, tủ sách Người Dân 1994, VietBooks 2004 (Hoàng Hôn)

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc