Tạp chí Người Dân số 168, tháng 8-2004


Mục Lục

%%

%% Dân Viết

%% Vấn đề hôm nay

%% Tinh Thần, Tư Tưởng! (Trần Thị Xuân Thu)
...Ðiều này dễ hiểu, vì họ là những người đầy thành tích tàn bạo, dã man, tham nhũng, thối nát nếu là những kẻ đảng tịch lớn, chức vị cao. Bằng không cũng là người tham lam hoặc ngu đần, dốt nát để đã có một thời gia nhập những tập đoàn phi cầm phi thú.

%% Những Con Ếch Ngồi Ðáy Giếng (Phạm Thị Trùng Dương)
...Ước chi những vị này sẽ cố gắng học tập thêm, ngoài mảnh bằng của đại học Hoa Kỳ. Ðể biết việc xưa, việc nay. Thì không chừng những đóng góp của họ sẽ khá hơn. Cho Hoa Kỳ, cũng như cho Việt Nam.

%% Phản Ðối Vì áp Bức,
Không Phải Vì Cuộc Chiến Xa Xưa
(Nguyễn Quốc Lân)
...Hy vọng rằng chính quyền Việt Nam, cũng như các học giả đã biện minh cho họ, sẽ thấy được nguồn cội của vấn đề hay trọn vẹn khu rừng hơn là chỉ vài thân cây.

%% Kê Lại Cho Bằng (Thằng Quậy)
...Tổng thống vĩ đại Ronald Reagan vừa từ trần, ở tuổi 93.
Chả cứ người tị nạn Việt Nam thương khóc ông, mà cả thế giới đều ngậm ngùi.

%% Lê Xuân Khoa với hòa giải dân tộc (Ðại Dương)
...Những năm gần đây, Lê Xuân Khoa cùng một nhóm trí thức Mỹ gốc Việt đã lao vào con đường chính trị, muốn đóng vai đại diện cho người Việt hải ngoại để đối thoại trực tiếp với chính quyền Cộng sản thông qua các phái đoàn cao cấp công du.

%% Quí Tử Cầu Tự,
Cuộc Tuyển Cử Tổng Thống 1967 và ông Lê Văn Thái
(Người Dân)
...11 giờ, chính bà Kỳ (lúc đó là Ðặng Tuyết Mai) điện thoại cho tôi, giọng giận dữ:
- Cháu bỏ nó thôi. Phút chót, nó đã rút lui. Lại đứng liên danh với Thiệu làm phó.

%% Chân dung Trần Khuê
Dân chủ hay... chủ dân?!
(Việt Thường)
...Dù khâm phục hay ghét bỏ, thì ngòi bút của người làm công tác nghiên cứu hay truyền thông nhất thiết phải trung thực. Ðừng học kiểu mấy người bán gà làm sẵn ở chợ Bến Thành hay Ðồng Xuân... thổi hơi vào gà, bôi nước màu cho gà, khiến con gà có vẻ béo vàng để lừa người mua.

%% Vũ Thư Hiên
chưa hết bệnh nói dóc!
(Việt Thường)
...Có sự việc rành rành mà ngày nay ai cũng có thể thấy được, đó là, sau ngày tập đoàn Việt gian cộng sản thực thi lộ trình, mà mẫu quốc đỏ của chúng đã vạch ra từ 1930, nhuộm đỏ Ðông dương, đưa đến kết quả ngày quốc hận cho toàn dân VN: 30-4-1975.

%% Hồ Chí Minh và đệ tử (tiếp theo) (Việt Thường)
...Sau khi đã tước đoạt tài sản của toàn dân, tập trung tất cả tài sản đó vào tay tập đoàn đầu lãnh Công dân Búa Liềm của Hồ, ngụy quyền Hà-nội tổ chức lại các hoạt động sản xuất ở nông thôn và thành thị dưới cái mỹ tự mơ hồ là "xây dựng cơ sở vật chất và phương thức sản xuất của chủ nghĩa xã hội"

%% Vài hiểu biết sơ sài về cư dân vùng Ðông Nam Á (tiếp theo) (Thúc Nguyên)

%% Vùng dầu sôi lửa bỏng (tiếp theo, xin xem từ NgD 156) (Nguyễn Trần Ai)

%% Không tội cũng tù (Hoàng Hôn)

%% Dân Ðọc

%% Ðọc "Nếu Ði Hết Biển" (tiếp theo) (Công tử Hà Ðông)
...Bọn phát-xít và bọn cộng sản khác nhau ở điểm bọn phát-xít quí trọng nhân dân nó, bọn phát-xít đàn áp, bóc lột, giết chóc nhân dân các nước khác. Còn bọn cộng sản thù ghét nhân dân nó, bọn cộng sản đàn áp, bóc lột, giết chóc nhân dân của chính nó, bọn cộng sản giết đồng bào nó.

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc