Tạp chí Người Dân số 169, tháng 9-2004


Mục Lục

%% Dân Nghĩ

%% Vấn đề hôm nay

%% Vấn đề hôm nay (TQLC Ninh Kiều)
...Thỉnh thoảng tôi có đọc bài của tiến sĩ Lâm Lễ Trinh viết về cụ Diệm. Thì y như rằng sau đó có một số bài nhao nhao lên binh vực cụ, và cho rằng ông Trinh mất chức bộ trưởng nên tức, thù cụ Diệm, bịa đặt. Lối này hàm hồ, cả vú lấp miệng em.

%% Ðưa Tin & Tức (Việt Thường)
...Hai nội dung hành động khác nhau tất nhiên dẫn đến hậu quả trả thù khác nhau của tập đoàn ngụy quyền cộng sản Ba-Ðình hiện nay!!!

%% Lại Chuyện Chính Danh (Phạm Hồng Diễm)
...Việc xấu giữa chúng ta, tuy chẳng giấu được ai, nhưng người ngoài vẫn là kẻ bàng quan. Trái lại, một khi động chạm trực tiếp, họ sẽ hiểu đến nơi đến chốn, và lòng khinh bỉ cũng sẽ đến nơi đến chốn, không chỉ riêng cho một người, một số người, mà là cả dân tộc.

%% Dân Viết
%% John Kerry và vai trò Tổng Thống Hoa Kỳ (Nguyễn Văn Phổ)
...Tuy nhiên, thiển nghĩ, kết quả hay nhất cho Hoa kỳ và cũng như cho thế giới lẫn bầu cử nầy có lẽ phải là Cộng Hoà thắng nhưng với số phiếu thật sát nút, để cho cả hai Ðảng biết cái thông điệp của nhân dân Hoa Kỳ là kêu gọi mỗi Ðảng cần xét lại sự lãnh đạo của mình vậy.

%% Ðọc thư Bùi Bất Tín (TDTTT)
...nếu Bùi Tín muốn chúng tôi, những người tị nạn vì đảng CS của Bùi Tín tin và thương yêu thì ít nhất, Bùi Tín hãy viết một thư vạch mặt tội ác Hồ Chí Minh, kể rõ những tội ác mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN của Bùi Tín đã phạm với dân tộc VN trong hơn nửa thế kỷ qua...

%% Kê lại cho bằng (Thằng Quậy)

%% Góp tiền dịch sách "Con Yêu Râu Xanh"

%% Lê Xuân Khoa với Hòa Giải Dân Tộc (tiếp theo và hết) (Ðại Dương)
...Lời kêu gọi của Lê Xuân Khoa trái với nguyện vọng của người Việt tị nạn nên chẳng những khó đem lại kết quả mà còn bị phản ứng ngược.

%% Thấm thoát 50 năm (Nguyễn Trần Ai)
...Nhức nhối nhất của Hành Pháp Bush bây giờ là vấn đề Iraq. Cho đến bây giờ vẫn chưa ai giải thích minh bạch được lý do của cuộc chiến tranh này.

%% Gió đã lên,
cờ trong tay,
Cao Kỳ không... giám phất
(Người Dân viết lại)
...Nhưng rồi chuyện đã thất bại. Do sự tính toán... thực tế của các ông Trần Văn Ðôn, Nguyễn Xuân Oánh và sự yểm trợ gián tiếp của các ông Trần Quốc Bửu, Ðặng Văn Sung.

%% Cồng kềnh lắm, hiệu năng kém (Ðại Dương)
...Như thế, đổi mới giáo dục trước hết cần là phải đổi mới quan điểm giáo dục rồi cải tổ toàn diện hệ thống giáo dục, đào tạo vốn thiếu hiệu năng; không phục vụ thiết thực cho quyền lợi của quốc gia và quảng đại quần chúng.

%% Vũ Thư Hiên chưa hết bệnh nói dóc (Việt Thường)
...Nếu Hồ chí Minh phải núp dưới những cái tên Trần dân Tiên (một nhà báo) hay T.Lan (một bác sỹ) để tạo ra nhân vật thứ ba, dùng miệng của nhân vật thứ ba đó để tự bốc thơm, thì Vũ thư Hiên (cũng giống hệt Bùi Tín) học tập theo kiểu đó. Nghĩa là mượn mồm nhân vật thứ ba để tô son trát phấn cho cả hai cha con.

%% Dân Ðọc

%% Ðọc "Nếu Ði Hết Biển" (Công tử Hà Ðông)
...Năm 1981, Nhà văn Nhật Tiến gọi bọn đảng viên cộng sản là bọn "không còn tâm địa con người," năm 2003 cũng Nhà văn Nhật Tiến nói chuyện thân mật với một trong những kẻ bị ông gọi là bọn "không còn tâm địa con người".

%% Dân & Dân
%% dân với dân

%% Trở lại Trang Gốc