Tạp chí Người Dân số 172, tháng 12 - 2004


Mục Lục

%%

%% Dân Viết

%% Vấn đề hôm nay

%% Kính chiếu yêu (Người Dân)
...Trước bất kỳ lời lẽ, hành động nào của cộng sản và của những kẻ tự xưng là yêu nước, là trí thức, chuyên gia, chính trị gia, đoàn thể, đảng phái , nếu chúng ta cứ thử xét theo những nhận định trên đây, thì có nhiều triển vọng thấy rõ họ thuộc thành phần nào, muốn cái gì, và người Việt trong nước, ngoài nước có hiểu gì hay không.

%% Góp ý muộn màng (tiếp theo) (Trần Ðạo)
...Cho nên, nếu ông Luyện có thắng kiện, hoặc cộng đồng có tiền, có người, chúng ta cần rất nhiều cuộc khảo sát. Nhưng chưa thể là văn học hay văn học sử.

%% Xin đôi lời cùng ông/bà hậu sinh (Phạm Quậy)
...Trông địch, nhìn ta, làm sao mà không... quậy cho nổi. Phải quậy cho đến lúc địch hết múa rối, ta phải vùng lên thành một lực lượng đấu tranh thực sự.

%% Thế nào là đạo văn, thế nào là sử gia? (Tô Sử)
...Tóm lại, sử học, luật học, học thuật, văn bằng,... mọi cái sớm muộn đều phải điều chỉnh theo thực tế, theo lẽ thường, theo lương tri. Chứ không phải ngược lại.

%% Nhà nước và doanh nghiệp xà nẹo trong cơ chế (Ðại Dương)
...Ðịnh chế xã hội thế nào thì cán bộ viên chức thế đó. Muốn thay đổi nền kinh tế phải thay đổi định chế.

%% Về Ông ÐẶNG VĂN SUNG
(trò chuyện với ông Lê Văn Thái)
(Người Dân ghi)
...Phần khác, thất bại là do chính phương pháp huấn luyện điệp viên của người Mỹ, không cho cán bộ gài ở lại biết đầy đủ về guồng máy công an nhân dân của cộng sản, không cho họ thấu đáo về cộng sản để bước đầu họ có thể hòa vào cuộc sống dưới sự cai trị của cộng sản, mà chỉ dạy họ những kỹ thuật sử dụng máy móc để thông tin, liên lạc.

%% thơ nằm vũng: Lạ Chưa (Tha Hương)

%% Cũng đọc "Trả Ta Sông Núi" (Nguyễn Ðình Hồng)
...Thế nhưng cái sự hậm hực của ông Kính có vẻ quá cái mức bình thường. Hẳn có những lý do hệ trọng nào đàng sau. Phải chăng ông Kính là thành phần Cần Lao? Mà dù sao, theo sự nhận định của những thường dân chẳng vị bên nào, thì tôi chắc rằng mọi người hẳn đều đồng ý rằng đó là một giọng điệu không nên có ở bất cứ một người nào đã leo lên đến cấp tá trong quân đội quốc gia.

%% Ai là Việt kiều? (Nguyễn Giao)
...Không kể một thiểu số thân cộng không đáng kể, hầu hết người Việt ở hải ngoại không những không là "Việt kiều", mà còn cương quyết chống lại các kế hoạch kiều vận của bạo quyền Hà Nội, đồng thời tiếp tay hỗ trợ cho các chiến sĩ tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và dân chủ ở trong nước.

%% Hậu tuyển cử (Phạm Quậy)
...Cuộc tuyển cử đã được diễn ra êm đẹp ở khắp các tiểu bang, chẳng thấy khủng bố nhóc nhách gì. Phải chăng đó là thành tích đáng kể của Bộ Nội An của ông Tom Ridge, của các cơ quan an ninh Hoa Kỳ?

%% Vùng dầu sôi lửa bỏng (tiếp theo, xin xem từ NgD 156) (Nguyễn Trần Ai)
...Chính sách của HK đối với các nước Trung Ðông có vẻ (xin nhắc lại là "có vẻ") như "tùy cơ ứng biến".

%% Vài hiểu biết sơ sài về cư dân vùng Ðông Nam Á (Thúc Nguyên)
...Hiện nay, hồ sơ Miến Ðiện đang là cái gai trong bang giao giữa hai khối Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á (ASEAN) và khối Liên Hiệp Âu Châu (EU)...

%% Dân & Dân
%% Thư tín

%% Trở lại Trang Gốc