%% Trở lại trang gốc Tạp Chí Người Dân

Thể Lệ Chung

- Xin gửi bài đến Tạp Chí Người Dân (NgD) bằng Email hoặc floppy disk (tốt nhất là đĩa 3D để tránh hư hại dọc đường, và xin cho biết đã dùng loại tiếng Việt nào, cùng loại program nào. Trường hợp viết tay hoặc đánh máy, xin chỉ dùng một mặt giấy. Tác giả có thể dùng nhiều bút hiệu, nhưng phải cho biết tên thật, địa chỉ, số điện thoại.

- Bài gửi cho NgD xin đừng gửi cho các báo khác và ngược lại. NgD không trả lại bản thảo, floppy disk.

- Bài muốn đăng kịp số tới, xin gửi tới trước ngày 15 tháng trước.

- Ngoại trừ những bài đăng chữ vuông (Swiss/Helvetica), mọi ý kiến là của người viết, không nhất thiết là của NgD.

- Bài trích đăng từ NgD, xin nêu rõ xuất xứ.


Giá Báo

Tại Hoa Kỳ: $US 2.00/số, hay cho 12 số: - gửi Bulk Rate $US 18.00 - gửi First Class $US 30.00 (xin vui lòng ghi rõ First Class).

Tại Canada, Âu châu: - $US 34.00 (12 số, gửi Air Mail).

Tại Úc, Á và Phi châu: - $US 40.00 (12 số, gửi Air Mail).

Sau khi nhận được chi phiếu, NgD sẽ gửi số báo đầu tiên vào lần phát hành kế tiếp. Nếu không nhận được báo trong vòng một tháng, xin vui lòng liên lạc với Ban Phụ Trách để tìm nguyên nhân.

Khi đổi địa chỉ, xin vui lòng thông báo trước tối thiểu 30 ngày để kịp điều chỉnh danh sách cho lần phát hành kế tiếp. Nếu không nhận được báo sau khi đến địa chỉ mới, xin báo cho NgD được rõ.


Chi phiếu, thư từ, liên lạc xin đề:

Tap Chi Nguoi Dan
P.O. Box 2674
Costa Mesa, CA 92628 - USA
Tel-Fax (714) 549-3443
Email: nguoidan@ix.netcom.com
Web site: http://www.nguoidan.net
Ðịa chỉ Internet: nguoidan@ix.netcom.com

Ban Phụ Trách

ISSN # 1065-6871
Ban Phụ Trách : Tạp Chí Người Dân
Chọn bài : Vương Ðạo
Thực hiện : Họa Sĩ Gúc & Mỹ
Phân phối : Mai Văn & Huân